E-handelstransport

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for den nye produktgruppe e-handelstransporter. Dine kommentarer er vigtige, for at de endelige kriterier bliver brugbare og tilpasset danske forhold. 

Kravene er kendetegnet ved at:

  • Stille krav til klima og miljø samt sociale krav.
  • Have et samlet perspektiv gennem krav til transporteffektivitet, høj udvikling i elektrificering samt en høj andel fornybare drivmidler.
  • Adressere vigtige spørgsmål som samordning, indermodale transportløsninger og lidt længere tid i logistiksystemet for at skabe bedre forudsætninger for at øge bæredygtigheden.

Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslag til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Nordisk Miljømærkning afholder 2 webinarer, hvor høringsforslaget vil blive præsenteret, og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål:

  • Mandag den 20. juni 2022, kl. 13.00-14.00 (på svensk/skandinavisk).
  • Fredag den 19. august 20222, kl. 9.00-10-00 (på engelsk).

Tilmelding sker ved at sende en mail til info@ecolabel.dk.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 31. august 2022. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dkIndsend høringssvar her

Høringssvar