Dagligvarebutikker

Nordisk Miljømærkning inviterer dig til at kommentere på vores forslag til nye kriterier for Svanemærket Dagligvarebutikker. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal drøftes og besluttes i det danske og det Nordisk Miljømærkenævn.

De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen til generation 4, er følgende:

 • Sortiment: 

  • Grænseværdi for omsat andel økologisk + MSC og miljømærket er skærpet. 

  • Kravniveau for andel miljømærkede varer beregnes nu af hele butikkens non-food sortiment. 

  • Nye krav som f.eks. forbud mod GMO'er og pointkrav for lokalt produceret og skovrydningsfrit kød.

 • Krav om at butikkens omfang af madspild skal overvåges og obligatoriske krav om analyse samt arbejde med forebyggende foranstaltninger.

 • Energi og klima: 

  • Nye krav til butikkens arbejde med energibesparende tiltag og klimaforanstaltninger. Der stilles også krav til nyindkøb af energikrævende udstyr. 

  • Energiværktøjet, der lå til grund for energikravet i forrige generation, er fjernet, samt den tilhørende grænseværdi.

 • Affald: Grænseværdien for mængden af restaffald, som butikken generer, er skærpet. På affaldsområdet er der også tilføjet krav om måling af organisk affald, samt et obligatorisk krav om sortering.

 • Indkøb af varer og ydelser til eget brug: Ændret så der nu kræves 100 % svanemærkede tryksager og 100 % miljømærket aftørringspapir. Brug af svanemærket kaffeservice præmieres med point.

 • Indsat nyt kravområde til online tjenesters transport af varer til kunden. Kravene gælder for butikker, hvor varerne kommer fra den fysiske butik. Her stilles krav til indkøb af nye køretøjer, logistik til effektivisering af transport og træning i eco-driving for chauffører.

 • Indsat nyt kravområde til ledelsens ansvar. Personale skal uddannes til f.eks. have viden om, hvad det kræver af butikken at blive Svanemærket, hvad de kan bidrage med i miljøarbejdet og hvordan miljøarbejdet kan formidles til kunderne.

Høringsbrevet, som findes nederst på denne side sammen med forslaget til nye kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 2. april 2023. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Heidi Bugge hbb@ecolabel.dk.