Skivoks (udløber 10. marts 2018)

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Skivoks. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Skivoks er en ny produktgruppe, og den omfatter produkter der øger glideevnen til alle former for ski, snowboards mv. Der er opstillet krav til de dele af produkternes livscyklus, hvor der findes størst relevans, potentiale og styrbarhed med henblik på at opnå størst mulig miljøgevinst. Målet er at motivere skiløbere til at gå over til fluorfrie produkter. Svanemærket skivoks:

  • Er fri for tilsat fluor
  • Har god glideevne
  • Er smudsafvisende
  • Har god slidstyrke
  • Har dokumenteret lige så god effekt som tilsvarende fluorholdige produkter

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 10. marts 2018. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk. Du finder forslaget på vores hjemmeside under ”Aktuelle høringer”.