Engangsbatterier

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for svanemærkning af engangsbatterier. Høringsprocessen er som noget nyt delt op i 3 indledende delhøringer for at give dig mulighed for at påvirke kriterierne fra starten af processen. Efter de 3 indledende delhøringer udarbejder Nordisk Miljømærkning forslag til samlede kriterier for svanemærkede engangsbatterier, som du ligeledes har mulighed for at kommentere på.

Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Du finder al information om den nye revisionsproces samt forslag til krav til første delproces på den nye engelsksprogede hjemmeside: http://www.nordic-ecolabel.org/criteria-revisions/primary-batteries