Kopi- og trykpapir

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af Kopi- og trykpapir, inkl. basismodul og kemikaliemodul for papirprodukter. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn. 

Forslaget indebærer bl.a. ændringer i kravet til energiforbrug, andelen af certificeret træråvare og kravene til produktionskemikalier. Høringsbrevet, som findes nedenfor sammen med forslagene til kriterier, giver flere oplysninger om de foreslåede ændringer.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 11. december 2019. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordic Ecolabelling gives you the opportunity to comment on our proposal for criteria for Nordic Ecolabelling of Copy and Printing Paper including Generation 3 of the Basic Module and Chemical Module for Paper Products. Your comments are important when the proposal is to be discussed and decided by the Danish and Nordic Ecolabelling Boards.  

The proposal includes among other things changes in the criteria for energy, the percentage of certified wood and the criteria related to the use of chemicals in the manufacturing process. The consultation letter, which is found below in this page, gives more information about the suggested changes.

We would like to receive your comments before December 11th, 2019. Submit your comments to hoeringssvar@ecolabel.dk. Your contact person in Denmark is Head of Criteria Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk