Bil, båd og togplejeprodukter/Car, boat and train care products

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for svanemærkning af bil-, båd- og togplejeprodukter. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn. 

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 28. februar 2020. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk

I forbindelse med høringen afholdes et webinar den 23. januar 2020, kl. 10-11. Hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig p e-mail til Caroline Karlsson senest den 16. januar 2020 på e-mail caroline.karlsson@svanen.se.

Største ændringer
De vigtigste ændringer, der foreslås i revisionen er følgende:

  • Produktgruppen har ændret navn og er udvidet med produkter til vask og pleje af tog.
  • Der er indført et krav om at have en indkøbspolitik for bæredygtige råvarer.

  • Listen over stoffer og stofgrupper, som ikke må indgå i produkterne. er udvidet med bl.a. MI, BHT, D6 og stoffer, der er identificeret som hormonforstyrrende i henhold til biocidforordningen eller forordningen for plantebeskyttelsesmidler.

  • Der må ikke indgå parfumer i forbrugerprodukter eller produkter til ”prewash”.

  • Konserveringsmidler klassificeret som sensibiliserende (med H317 eller H334) må kun indgå i mængder under 100 ppm.

  • Krav til langtidseffekter i miljøet er skærpede og ændret.

  • Færdigblandet sprinklervæske kan svanemærkes, og den ethanol, der indgår skal være baseret på fornybare råvarer og på årsbasis skal mindst 50 % være fremstillet af et restprodukt (som defineret i EU´s fornybarhedsdirektiv).

  • Krav om design, der fremmer mulighed for genanvendelse af emballage er indført.

  • Sprayprodukter kan kun svanemærkes, hvis de er forsynet med skummundstykke.


Indsend høringssvar her

HØRINGSSVAR