Nordisk Miljømærknings liste over udelukkede træarter

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til liste over træarter, der ikke kan anvendes i produkter, der skal svanemærkes. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 26. april 2019. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk.

Indsend høringssvar

Høringssvar