Rens af væskeskadet elektronik

Nordisk Miljømærkning giver dig mulighed for at afgive kommentarer på vores forslag til kriterier for Svanemærkning af rens af væskeskadet elektronik. Dine kommentarer er vigtige, når forslaget skal behandles i det danske miljømærkenævn og efterfølgende i det nordiske miljømærkenævn.

Der er tale om en helt ny produktgruppe, som omfatter rens af væskeskadet elektronik af mobiltelefoner, tablets og PC´ere. Rens af væskeskadet elektronik er en proces der fremmer cirkulær økonomi, fordi den forlænger levetiden af elektroniske produkter og dermed reducerer mængden af elektronisk affald samt behovet for at fremstille nye elektroniske produkter. Kriterierne for Svanemærkning af rens af væskeskadet elektronik fokuserer på at sikre, at kunderne oplever denne service som et godt alternativ til at kassere det væskeskadede elektronikprodukt og købe et nyt samt at sikre, at processen udføres med så lille en miljøpåvirkning som muligt.

Kravene omfatter:

  • Dokumentation for at en høj andel af den væskeskadede elektronik kan reddes.
  • Forhindring af korrosion af det elektroniske produkt, så der ikke opstår efterfølgende skader på grund af udsættelsen for væske.
  • Rens og tørring af det elektroniske produkt må ikke tage mere end én arbejdsdag for at sikre så få ulemper som muligt for kunden.
  • Begrænsning af energi- og vandforbruget i renseprocessen.
  • Udelukkende brug af miljømærkede rengøringsmidler i renseprocessen.
  • Korrekt håndtering af elektronikaffald, der måtte fremkomme som en del af processen.

Miljømærkning Danmark beder venligst om kommentarer senest den 11. juni 2019. Høringssvar kan frem til denne dato indsendes til e-mailadressen hoeringssvar@ecolabel.dk. Kontaktperson i Danmark er kriteriechef Lisbeth Engel Hansen leh@ecolabel.dk. Du finder forslaget på vores hjemmeside under ”Aktuelle høringer”.

Indsend høringssvar her

Høringssvar