Klima og miljømærker

Klima  Hvor kan vi – og du – gøre størst klimaforskel med miljømærker?
Et miljømærket produkt er generelt et godt klimavalg. Og miljømærker sætter skrappe klimakrav der hvor det er mest vigtigt. Det betyder, at nogle produkter lever op til skrappere klimakrav end andre.

Miljøproblemer

Blomsten og Svanen er "helhedsmærker". Det betyder, at kravene til de enkelte produktgrupper bliver sat ud fra, hvordan et produkt påvirker miljøet – og klimaet – i hele dets livscyklus. Lige fra fabrikken, hos forbrugeren, og når vi skal skaffe os af med produktet.

Hvordan sætter vi klimakrav?

Jo vigtigere vi vurderer, at klimaet er for en given produktgruppe, jo strengere og mere omfattende klimakrav, stiller vi til produktområdet.

Det kan være til design af emballage – f.eks.krav til, at der ikke bruges mere emballage end nødvendigt. Eller designet, så produktet fylder så lidt som muligt under transport. Det kan også være krav til produktionen – f.eks. krav til energiforbruget i produktionen. Eller til, at et rengørings- eller plejeprodukt skal være koncentreret, da det både sparer emballage og sikrer, at man ikke transporterer en masse vand. Eller det kan være energikrav til forbruget som f.eks. Svanens nye krav til hårde hvidevarer der har strengere krav end EUs lovgivning. Eller...
Nogle gange er kravene af direkte betydning for klimaet, f.eks. i krav om begrænsning af brugen af fossile brændsler eller til energiforbruget under fremstillingen af et produkt. Andre gange er klimahensynet mere skjult. F.eks. i bildæk, hvor kravet om en lav rullemodstand formindsker brændstofforbruget, hvilket igen fører til reduceret klimabelastning.

En helhedsvurdering

Samtidig sætter man ikke kravene til kemikalier over styr ved f.eks. at erstatte et lavt energiforbrug med skrappe kemikalier. Den risiko løber man, hvis man f.eks. erstatter høje vasketemperaturer med desinfektionsmidler med mere miljøskadelige stoffer som klor. Med miljømærker undgår vi det, man kalder, ”burden shift”.