Nyt virksomhedsnetværk bidrager til grøn omstilling

Pressemeddelelse  Miljømærkning Danmark lancerede d. 5. oktober et nyt netværkssamarbejde for private virksomheder, der vil forbedre miljøindsatsen i forbindelse med driftsindkøb.

indkøbernetværk

De første seks medlemmer af netværket Foto: Kim Wendt

Lanceringen fandt sted i Festsalen på Nationalmuseet i København, og der var vitterligt noget at fejre: Seks af Danmarks store virksomheder - IF Skadesforsikring, Danske Bank, Steen & Strøm, Rambøll, Grundfos og Nykredit - udgjorde de første medlemmer af det nye netværk. De tror på, at det nytter at stå sammen om at stille miljøkrav, på netværkssynergi - og på at det er forretningsmæssigt fornuftigt at stille miljøkrav til sine indkøb. 

Det nye samarbejde "Vi køber miljømærket - et netværk for indkøb med omtanke" er for virksomheder, der vil styrke deres miljøarbejde gennem øget fokus på Danmarks officielle miljømærker, Svanen og EU Blomsten. Virksomhederne forpligter sig bl.a. til at levere en årlig opgørelse over, hvilke miljømærkede varer og services der er indkøbt til driften. Rapporten skal dokumentere en målbar forbedring fra år til år.

Når medlemmerne efterspørger flere miljømærkede produkter og ydelser, er de med til at skabe et større udbud af miljømærkede produkter og serviceydelser. På den måde skubber netværket både dansk erhvervsliv i en mere miljøvenlig retning - og bidrager samtidig til grøn omstilling.
Og der er god grund til at tro, at langt flere virksomheder vil vælge at bidrage ved at købe miljømærket: En ny analyse, som YouGov har foretaget for Miljømærkning Danmark, viser nemlig, at hver femte af virksomhedernes indkøbsansvarlige forventer, at deres virksomhed i fremtiden vil købe flere miljømærkede varer til driften.

Miljømærkning Danmark havde forud for lanceringen af det nye netværk spurgt de første seks medlemmer, hvor meget toiletpapir deres virksomheder hvert år køber - og havde derefter regnet på, hvad det betyder for energiforbruget, når de seks medlemmer køber svanemærket frem for ikke-svanemærket toiletpapir. 16.000 kWh var besparelsen på bare denne ene produktgruppe.

- Forestil jer, hvor stor besparelsen ville blive, hvis der var tale om 100 og ikke seks virksomheder. Og hvad effekten ville være, hvis det var alt muligt andet som computere, printerpapir, hotelovernatninger og rengøringsmidler, der blev miljømærket, sagde Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, da han præsenterede det nye netværk.
 
Og det er da også især miljøfordele som disse, Miljømærkning Danmark fremover vil sætte fokus på i deres kommunikation til virksomheder. Analysen fra YouGov viser nemlig, at 24 % af virksomhedernes indkøbsansvarlige savner information om de miljømæssige fordele ved Svanemærket og EU Blomsten.

Kun 16 % savner til gengæld information om de sundhedsmæssige fordele. Det falder fint i tråd med Miljømærkning Danmarks viden om, at danskerne allerede forbinder Svanen med sundhed og omsorg for sig selv og sine nærmeste.

Yderligere oplysninger kontakt Ingrid Elmedal.