Få fem fordele ved en svanemærket brændeovn

Brændeovne  En svanemærket brændeovn er et rigtig godt valg, hvis du vil begrænse den skadelige effekt af brænderøg for både din egen families og din nabos skyld – og for miljøet.

Brændeovn

Ild i brændeovnen er for de fleste forbundet med hygge og dejlig varme. Men når du tænder op dannes der partikler og gasser, som er kendt for eller mistænkt for at give forskellige sygdomme. Faktisk er brændeovne den største udleder af partikler i Danmark – ifølge tal fra Miljøministeriet (2012) står de for ca. 70 % af udledningen. Med et Svanemærke på ovnen har man en garanti for, at ovnen lever op til bl.a. en række partikel krav, som mere end dobbelt så høje som lovgivningens.

Høj virkningsgrad

Virkningsgrad siger noget om, hvor effektiv din ovn er til at omdanne brændslet til varme. Med en høj virkningsgrad skal du altså kløve mindre brænde. En svanemærket brændeovn har en høj virkningsgrad uden at sætte hensynet til udslip af sundhedsskadelige partikler og stoffer over styr.

2. Vær tryg ved skrappe krav

Svanen stiller skrappere krav end lovgivningen. Den stiller krav til brændeovnen i hele dens levetid fra vugge til grav. Bl.a. til hvor meget det må forurene at skaffe råmaterialerne. F.eks. må man ikke bruge miljøfarlige farver, lakker og tætningsmasse til at producere ovnen med. Svanen stiller også krav til, hvor meget ovnen må påvirke indeklimaet, når vi tænder den hjemme i stuerne – og når den engang skal kasseres. Kravene bliver strammet hvert ca. fjerde år. Det sikrer, at svanemærkede brændeovne altid hører til blandt de mindst forurenende på markedet.

3. Vælg blandt et stort udvalg

Der findes i dag ca. 300 svanemærkede brændeovne og pejseindsatser til salg på det danske marked. Du kan altså vælge blandt mange forskellige modeller, størrelser og priser.

4. Bliv godt guidet

For at sikre høj effektivitet og lavt udslip er det afgørende, at du installerer og vedligeholder brændeovnen korrekt. Derfor følger der altid en installationshåndbog med den svanemærkede brændeovn. Den giver dig både en udførlig information om miljø, korrekt fyring af ovn og en anbefaling af kompetente installatører.

5. Tag hensyn til miljøet

Du tager hensyn til miljøet ved at fyre med fast biobrændsel i form af træ og træpiller i din brændeovn. Det er såkaldte fornybare brændsler – og dermed bedre for klimaet. Det betyder, at de på lang sigt ikke bidrager til drivhuseffekten.