Første danske tryksager med licens til Blomsten

Trykkeriet Stibo Graphic får i dag ret til at anvende det europæiske miljømærke Blomsten på de husstandsomdelte reklamer. Stibo Graphic er dermed det første trykkeri i Danmark, der kan tilbyde deres kunder at få Blomsten på en tryksag.

Blomstlogoer

I sommeren 2012 trådte EU Blomstens kriterier for miljømærkning af tryksager i kraft. Og de hustandsomdelte reklamer fra Stibo Graphics er de første tryksager i Danmark, der har licens til Blomsten.

- Det er altid noget særligt, når de første virksomheder får licens til at anvende nye produktkriterier. Og vi er rigtig glade for, at den første licens i Danmark til at producere en blomstmærket tryksag nu er en realitet, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark

Blomsten – en fleksibel licens

Stibo Graphic har i forvejen licens til Svanen og ved nu også at have licens til at sætte Blomsten på husstandsomdelte reklamer, står de med en stærk miljøprofil og et godt udvalg til deres kunder.
 
En af forskellene på Svanen og Blomsten er, at mens hele trykkeriet skal leve op til en række skrappe krav for at få ret til at bruge Svanen, opnår man med en licens til Blomsten ret til at sætte mærket på  udvalgte typer af tryksager.

- Blomsten giver trykkeriet en vis fleksibilitet, da man kan starte med at søge om licens til én type tryksag. Hvis man senere ønsker at kunne sætte Blomsten på flere tryksager, kan man løbende udvide licensen. Det er altså op til trykkeriet, om det blot ønsker licens til én publikationstype, fx aviser, eller til et større udvalg af publikationstyper. Og dermed også om trykkeriet fx kun ønsker licensen til én kunde eller til alle publikationer af den type generelt, forklarer Jesper Gruvmark, seniorkonsulent i Miljømærkning Danmark.

Både Svanen og Blomsten stiller skrappe krav

Der er mange fælles berøringsflader mellem Blomstens kriterier og de nye reviderede kriterier for Svanen, som trykkerierne også snart kan søge om licens til. 

- Hvis man kan leve op til Svanemærkets nye krav, er der også stor sandsynlighed for, at man vil kunne få licens til Blomsten. Fælles for de nye Svane- og Blomst-kriterier er nemlig bl.a., at de forbyder de kemikalier, der er meget farlige for sundheden og miljøet, fortæller Jesper Gruvmark, seniorkonsulent i Miljømærkning Danmark. 

Et andet eksempel på overlap mellem de to kriteriesæt er, at både Blomsten og Svanen stiller krav om at begrænse mængden af makulatur, dvs. mængden af papirrester fra tryk- og efterbehandlingsprocesserne. Kravet i Blomstens kriterier bygger på Svanens krav. 

- Makulaturkravet kræver en konstant indsats fra trykkeriet. Her har Stibo Graphic lavet en meget elegant og avanceret løsning for at leve op til Blomstens krav, siger Jesper Gruvmark.