Med miljømærker er der styr på klima og kemikalier

Klima  Hvor kan vi – og du – gøre størst klimaforskel med miljømærker?
Blomsten og Svanen er "helhedsmærker". Det betyder, at kravene til de enkelte produktgrupper bliver sat ud fra, hvordan et produkt påvirker miljøet – og klimaet – i hele dets livscyklus. Lige fra fabrikken, hos forbrugeren, og når vi skal skaffe os af med produktet.

Klima

Miljømærker sætter skrappe klimakrav der hvor det er  mest vigtigt. Det betyder at nogle produkter lever op til skrappere klimakrav end andre. 

Samtidig sætter miljømærkerne ikke kravene til kemikalier over styr ved f.eks. at erstatte et lavt energiforbrug med skrappe kemikalier. Den risiko løber man, hvis man f.eks. erstatter høje vasketemperaturer med desinfektionsmidler med mere miljøskadelige stoffer som klor. Med miljømærker undgår vi det, man kalder, ”burden shift”.

Hvor kan vi – og du – gøre størst klimaforskel?

Et miljømærket produkt er generelt et godt klimavalg. Vi fortæller her om fire produkter, der lever op til særligt høje klimakrav – og til krav til forbruget af kemikalier og produktets kvalitet.

Huse

Et svanemærket hus opfylder skrappe miljøkrav, både mens det bygges og når huset er i brug. F.eks. er energiforbruget i et svanemærket hus 25 % lavere end de krav loven stiller til nybyggeri. Desuden skal en vis andel af træet i huset komme fra certificeret skovbrug.
Desuden handler Svanens krav også om at nedsætte den mængde af miljø- og sundhedsfarlige kemikalier, der bliver brugt i nyt byggeri. Det er krav, som både gavner miljøet og vores sundhed.

Papir

Miljømærkekravene sikrer, at energiforbruget og CO2-udslippet er begrænset i hele produktionsprocessen. Lige fra træet føres ind i papirmassefabrikken, og indtil papiret kommer ud på færdige ruller. Derudover er det til gavn for klimaet, at papiret skal laves af genbrugspapir eller af træ fra bæredygtig skovbrug. Et bæredygtigt skovbrug bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser, da skoven ikke bliver fældet, uden at man tager hensyn til det eksisterende økosystem, som skal kunne fortsætte med at fungere og være gavnligt også for klimaet.

Dertil kommer at kemikaliekravene er høje til både for- og færdigbehandling af papiret.

Møbler

Mindst 70 % af alt træ, der indgår i et miljømærket møbel, skal komme fra bæredygtig skov. Derudover skal møblerne være holdbare, hvilket betyder god udnyttelse af ressourcerne.

Desuden tillader Svanemærket under fremstillingen ikke brug af klassificerede miljø- eller sundhedsfarlige stoffer. Derfor har Svanen bla. forbud mod blødgørere/ftalater, tungmetaller og halogenerede flammehæmmere i plast og tekstiler. Og stiller skrappe krav til opløsningsmidler i lakker og lim.

Svanemærkede dagligvarebutikker

Der er også sat skrappe miljø- og energikrav til svanemærkede dagligvarebutikker, som gavner klimaet - læs mere i boksen til højre.