Indkøb af rengøringstjenester - uden at give køb på miljøet

Hvordan køber en større virksomhed miljørigtig rengøring? Og hvorfor gør den det? Det giver konsulentvirksomheden Rambøll her sit svar på. Rambøll er nemlig en af de virksomheder, der arbejder målrettet med at integrere miljøhensyn i indkøb – også når det gælder rengøringstjenester.

giver hånd

Rambøll færdiggjorde i sommeren 2012 en større udbudsrunde, der bl.a. inkluderede rengøringstjenester i Danmark. Og der blev lagt stor vægt på miljøet, da leverandøren skulle findes. Miljøvurdering af leverandører og produkter er nemlig en vigtig del af Rambølls indkøbspolitik:

- Vi lægger stor vægt på hele tiden at forbedre vores miljø- og energivenlige indkøb og går målrettet efter leverandører, der kan dokumentere et hensyn til miljøet. Det betyder bl.a., at vi stiller miljøspørgsmål til leverandører og produkter, ligesom vi stiller særlige dokumentationskrav til leverandørerne, fortæller Helene Byskov Christiansen, indkøber i Facility Management i Rambøll. Og uddyber, at årsagen til, at Rambøll stiller skrappe miljøkrav i udbuddet er, at virksomheden gerne vil være med til at reducere miljøeffekten, når de køber varer og tjenesteydelser.

- Vi vil gerne tage et ansvar, der rækker ud over os selv. Derfor skal vores indkøb have mindst mulig miljøbelastning hele vejen fra ”vugge til grav” – det gælder alle de produkter, vi bruger i hverdagen. Og derfor skal vi vælge et miljømærket produkt med et officielt anerkendt miljømærke som fx EU Blomsten eller Svanemærket – eller produkter, hvor der foreligger en verificeret miljøvaredeklaration, forklarer Helene Byskov Christiansen fra Rambøll.

Når miljøfokus bliver til miljøkrav

I den seneste udbudsrunde, som også indeholdt rengøringstjenester, var Rambølls fokus på miljø tydeligt i de kravspecifikationer, der indgik i udbudsprocessen:

- Et af vores krav var, at leverandøren skal bruge rengørings- og plejemidler, der belaster arbejdsmiljøet og det eksterne miljø mindst muligt. Eksempelvis ved udelukkende at bruge produkter, der er mærket med Svanen eller tilsvarende mærker. Et andet krav var, at leverandøren løbende skal oplære nye medarbejdere i såvel de generelle som de fagspecifikke retningslinjer. Kravet bunder i, at vi gerne vil sikre os, at vi når hele vejen ud til det udførende led, fortæller Helene Byskov Christiansen, indkøber i Rambøll.

Viljen til at minimere miljøpåvirkningen

Den fundamentale vilje til at opføre sig ordentligt over for kunder, medarbejdere og samfundet er en del af Rambølls arv. I 2007 tilsluttede Rambøll sig FN’s Global Compact og forpligtede sig dermed til løbende at implementere Global Compacts ti principper i virksomheden. De ti principper for etisk ansvarlighed er baseret på internationalt vedtagne konventioner om arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. De etiske retningslinjer – Rambølls Code of Conduct – er en integreret del af Rambølls måde at drive forretning på.

- Alle vores forretningsenheder efterlever en leverandørpolitik, hvor vi – udover standarder for god ledelse og forretningsskik – stiller krav, der kan minimere negative miljømæssige påvirkninger. Det kræver en proaktiv tilgang at håndtere miljøforhold ansvarligt, og det gør vi flere tiltag for at sikre. Vi deltager bl.a. i Miljømærkning Danmarks netværk for indkøbere, hvor vi er med til at sikre et større perspektiv på miljø gennem videndeling mellem virksomheder, fortæller Helene Byskov Christiansen fra Rambøll.

Prisen er langt fra det eneste parameter

Rambølls etiske hensyn til omverdenen indgik også, da Rambøll skulle vælge rengøringsleverandør. Ud over den samlede pris havde Rambøll også en række kvalitative kriterier med i evalueringsprocessen. Bl.a. arbejdsmiljø, geografisk dækning og miljøforhold.

- Rambøll går meget op i miljøet, og derfor havde vi flere underpunkter til det kriterie, der handler om miljøforhold. Først og fremmest stillede vi krav om, at leverandøren skal bruge miljømærkede produkter, og at de skal kunne håndtere dem korrekt. Vi kiggede også på, hvilken proces leverandøren har for affald, så vi sikrer, at affaldet bliver sorteret og behandlet korrekt. Og så kiggede vi på, om de prioriterer miljømærkede papirhåndklæder, toiletpapir, papir osv. – og på leverandørens certificeringer og referencer, siger Helene Byskov Christensen, indkøber i Facility Management i Rambøll.

Rambølls udbud af rengøringstjenester i Danmark var tidligere placeret decentralt, men virksomheden har nu centraliseret det. Det har ifølge Helene Byskov Christensen flere fordele:

- På den måde sikrer vi, at det er de samme rengøringsprodukter, der bliver brugt i hele organisationen, og vi sikrer en miljømæssig ens behandling i hele organisationen, uanset om det gælder brugen af rengøringsmidler eller sortering og bortskaffelse af affald. På den måde kan vi bedre styre det, end hvis det er 22 forskellige leverandører med forskellige produktmærker osv.


Ønsker du mere viden

Læs mere om Rambøll.

Læs mere om Blomsten, Svanen og Miljømærkning Danmarks netværk for indkøbere.