Alliance Plus - et af Danmarks største rengøringsselskaber - er blevet Svanemærket

Alliance+ har netop opnået den nordiske miljømærkning, Svanemærket. Miljøhensyn, arbejdsmiljø og økonomi går hånd i hånd, når virksomhedens 1948 medarbejdere dagligt gør rent rundt omkring i landet.

alliance plus bliver svanemærket

ALLIANCE+ er det største serviceselskab, der har opfyldt de omfattende krav og er blevet certificeret til at bruge Svanemærket. Virksomheden løser facility service-opgaver i hele landet, og derfor vil det øgede fokus på miljø, gode arbejdsforhold og etik få betydning i alle landsdele og for alle de butikker, kontorer og institutioner, hvor ALLIANCE+ arbejder.

På alle niveauer i Alliance+´s organisation betyder Svanemærket, at nye vaner og arbejdsmetoder bliver indarbejdet og dokumenteret. Og kravene er skrappe.

-"Vi har gennem mange år arbejdet målrettet på en miljøvenlig profil, der omfatter både rengøringsmidler og -metoder," men der skal langt mere til for at opnå en Svanemærkning, så med svanecertificeringen har vi fået en blåstempling af vores arbejde inden for etik, arbejdsforhold og god kommunikation omkring miljøforhold." siger administrerende direktør Henrik Nordenlund fra Alliance+.

Grønne krav giver konkurrencefordele

Når Alliance+´s kunder køber en miljømærket rengøring, køber de en garanti for både at minimere klimaforandringerne og brugen af kemikalier – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

- ”I forhold til kunderne sikrer Alliance+ sig en konkurrencefordel, idet miljø og bæredygtighed i stadig stigende grad er en konkurrenceparameter på lige fod med pris og kvalitet, siger Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark.

Kemi, klima og kvalitet

Svanemærkets begrænsninger for  hvor stor en mængde rengøringsmidler, man som rengøringsvirksomhed må bruge i rengøringen, betyder at mængden af kemikalier vi sender ud med spildevandet mindskes. Alliance+´s svanemærkning betyder f.eks., at firmaet i dag bruger flere koncentrerede rengøringsmidler og at personalet bliver trænet i at dosere korrekt , så der bliver rent uden brug af overflødig kemi.

Men Svanemærket er et livscyklusmærke, hvor der er tænkt på mere end blot at undgå miljøskadelige kemikalier og at spare på mængden af dem.

- "Det er virkelig positivt, at Alliance+, som et af Danmarks største rengøringsselskaber, nu er svanemærket. Det medvirker til at udbrede svanemærkede services og produkter, og det er til gavn for miljøet og virksomhedens medarbejdere. Svanen viser nemlig ikke kun, at Alliance+ tager ansvar for at nedbringe mængden af miljøskadelige kemikalier og begrænse CO2 udledningen, men også at de opfører sig ansvarligt i forhold til at sikre et sundere arbejdsmiljø for medarbejderne", siger Martin Fabiansen.

Når rengøringspersonalet fra Alliance+ sætter sig i bilerne så er der ikke noget med at træde hårdt på speederen, for Svanemærket stiller også krav til medarbejdernes evner ud i miljøvenlig kørsel og til valg af biler med et lille forbrug af brændstof.