Svanen og Blomsten bidrager til god totaløkonomi og grøn omstilling

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for omkring 290 mia. kr. Derfor hæfter man sig hos Miljømærkning Danmark ved, at miljømærkerne er nævnt to gange i regeringens ”Strategi for intelligent offentligt indkøb”.

Grøn omstilling

Regeringen opstiller med strategien tre overordnede målsætninger for offentlige indkøb: ”Effektivitet”, ”Innovation og kvalitetsudvikling” og ”Bæredygtighed”. Derudover præsenterer strategien syv strategiske principper for intelligent offentligt indkøb, der understøtter en bedre målopfyldelse og en fortsat udvikling af det offentlige indkøb. 

Miljømærkerne er nævnt to steder i strategien. Det ene sted er under princip 5, som handler om at inddrage totalomkostningerne. Ved at stille specifikke krav i udbuddet til, at produkterne skal overholde kriterierne bag miljømærkerne Svanen eller Blomsten, kan man nemlig være med til at fremme indkøb af produkter og ydelser med god totaløkonomi.

- "Ved et totalomkostningsperspektiv ser man både på anskaffelsessummen, driftsudgifterne og udgifter til bortskaffelse. Det er lidt det samme, vi gør med miljømærkerne, hvor vi tager afsæt i produkternes livscyklus, og vi mener derfor, at det er vigtigt at have miljømærkerne med, når man taler om TCO", forklarer Ingrid Elmedal, konsulent i Miljømærkning Danmark og uddyber: 

- "Det handler om at se på de samlede omkostninger, og her har miljømærkede produkter nogle fordele. Ikke mindst fordi vi sikrer god kvalitet. Det betyder fx, at vaske- og rengøringsprodukter er effektive og koncentrerede, og at møblerne har en lang holdbarhed. Og tilsvarende lever en miljømærket computer fx op til skrappe energikrav. På den måde betaler det sig at købe kvalitet og samtidig spare ressourcer". 

Miljømærkekriterierne understøtter grøn omstilling

Under princip 6, der handler om at understøtte den grønne omstilling ved at stille miljø- og energikrav i offentlige udbud, nævnes, at kravene kan tage udgangspunkt i miljømærkekriterierne.

- "Vi har jo formuleret det hele i vores kriterier, og det er derfor lavthængende frugter for indkøberne at anvende Svane- og EU Blomst-kriterierne, når der laves udbud. Og når dokumentationen efterfølgende skal tjekkes, så er dokumentationen gennemgået for de miljømærkede produkter. Netop det kan være en stor fordel for indkøberne", siger Ingrid Elmedal og uddyber: 

- "I strategien kan man se, at næsten 50 procent af indkøberne i en undersøgelse fra Moderniseringsstyrelsen erklærer sig ”helt enig” eller ”enig” i, at det er omkostningsfuldt at kontrollere, om miljøkrav efterleves, herunder at tjekke en leverandørs dokumentation for, at miljøkravene overholdes".

Blandt de øvrige barrierer, der gør det svært at udnytte mulighederne for grønne indkøb fuldt ud, nævner strategien især manglende viden, værktøjer og vejledning samt manglende dokumentation af effekterne ved grønne indkøbsaftaler. Her kan Svane- og EU Blomst-kriterierne være en del af løsningen: 

- "I Nordisk Miljømærkning vil vi gerne gøre en indsats for at fremme offentlige grønne indkøb. Derfor har vi taget de første skridt til at udarbejde indkøbsvejledninger. Det gør vi ved at plukke krav ud fra kriteriedokumenterne, så de kan implementeres direkte ind i udbudsmaterialet. Det vil gøre det markant nemmere at stille grønne krav i offentlige udbud", siger Ingrid Elmedal.