Tester tøj for skidt kemi

Miljømærkning Danmark har testet syv stykker Blomstmærket tøj og tekstiler, der viser, at producenterne overholder de skrappe krav. Det gavner både miljøet og din sundhed.

Laboratorietest

Danske forbrugere kan trygt vælge Blomstmærket tøj og tekstiler. En ny stikprøvekontrol blandt syv stykker arbejdstøj, boligtekstiler og børnetøj, der er mærket med EU Blomsten, viser nemlig, at producenterne lever op til de skrappe kriterier.

Også selv om produktionsvirksomhederne ligger i Indien, Egypten, Malaysia, Indonesien og Bangladesh – 
lande, som ofte får kritik for dårlige arbejdsforhold pga. skadelige kemikalier.

Test for fire skadelige stoffer

I kontrollen har Miljømærkning testet for en række stoffer, som kan være skadelige for forbrugerens sundhed, og som Blomsten derfor stiller skrappe krav til: 

- "Vi har bl.a. testet for de såkaldte aromatiske aminer, som er kræftfremkaldende. Derfor er 22 aromatiske aminer også reguleret i den europæiske kemikalielovgivning REACH. Blomsten forbyder alle disse 22. Derudover forbyder Blomsten yderligere to aminer, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende, men som endnu ikke er forbudte", fortæller Mogens Stibolt, konsulent i Miljømærkning Danmark og fortsætter:

- "Vi har også testet for formaldehyd   som bliver brugt til at modvirke, at tøjet krøller eller krymper, og de kan også bruges direkte som konserveringsmiddel i tøj, når det skal sejles fra Asien til Europa. Problemet med formaldehyd er, at det kan give allergi og være kræftfremkaldende, og derfor er de forbudt at bruge i Blomstmærkede tekstiler". 

Derudover er tekstilerne blevet testet for allergene farver, nogle særligt allergifremkaldende farvestofgrupper, som Blomsten ikke tillader. Og for NPE’er, der ofte bliver brugt i Kina som hjælpekemikalie, når man farver, eller direkte som vaskemiddel (sæbe) – og som er hormonforstyrrende.

Greenpeace fandt skadeligt stof i 12 kendte børnemærker

Netop NPE var også et af de stoffer, som Greenpeace testede 82 stykker børnetøj for. Testen, som blev offentliggjort i midten af januar i rapporten ”A little Story about the Monsters in Your Closet”, viste, at der var NPE’er i 50 af de 82 produkter. 

- "Det er mere end halvdelen af tøjet fra 12 populære tøjmærker. Det har store konsekvenser for miljøet. Både for de lokale vandmiljøer, hvor tøjet bliver produceret, og for vandløb og søer herhjemme, som stofferne bliver udledt til, når tøjet de første gange bliver vasket, og hvorfra de bliver bragt videre i fødekæden. Testen fra Greenpeace understreger, at det er en god idé at vælge blomstmærket tøj, hvis man som forbruger ønsker at tage hensyn til både miljø og sundhed", siger Mogens Stibolt. 


Kontrol skaber troværdighed

Det er en fast procedure, at Miljømærkning Danmark i løbet af licensperioden tester og kontrollerer, at licenshaverne overholder kravene, det vil sige også efter at de har fået tildelt licens.  

- "Det gør vi dels gennem stikprøvekontroller, dels gennem kontrolbesøg. Hvis det viser sig, at et produkt ikke lever op til kravene, kan vi trække licensen tilbage".