Analyse: 21 grønne mærker sat under lup

Ny analyse af "grønne" mærker viser, at de udvalgte mærker generelt lever op til det, de står for. Forbrugerne kender dog kun et fåtal af dem. Kendskabet til det nordiske Svanemærke er blandt topscorerne på 88 procent, mens EU´s miljømærke Blomsten ligger på 37 procent. Særligt yngre kvinder med hjemmeboende børn er tilbøjelige til at gå efter bestemte grønne mærker, når de køber produkter til deres børn.

analyse af 21 grønne mærker

Analysen vurderer Danmarks officielle miljømærker, Svanemærket og Blomstmærket, og 19 andre mærker. Analysen konkluderer, at mærkerne er troværdige, fordi de generelt lever op til det, de signalerer. Det er dog kun 11 grønne mærker, som mere end halvdelen af de adspurgte forbrugere kender til. Enkelte mærker har en kendskabsgrad på 2-3 procent.

Top fem af de mærker som flest forbrugere kender er:

  • Ø-mærket (99 procent)

  • Änglamark (93 procent)

  • Nøglehulsmærket (91 procent)

  • Fairtrade-mærket (89 procent) og 

  • Svanemærket (88 procent)

Detailhandlens private varemærker

Änglamark, Levevis og Grøn Balance er eksempler på detailhandlens egne varemærker. Forbrugerne opfatter ofte disse mærker som grønne mærker, der har fokus på miljø. Generelt bærer dagligvarekædernes varemærkerne de officielle og anerkendte miljømærker Svanen eller Blomsten, eller det danske officielle økologimærke ”det røde Ø”.

Grønne mærker som pejlemærker

En fjerdel af forbrugerne angiver, at de altid eller ofte går efter bestemte mærker, når de køber ind. 34 procent går af og til efter bestemte mærker. Andelen der sjældent eller aldrig skeler til mærkerne er på 36 procent.

Mærkerne populære blandt børnefamilier

23 procent af forbrugerne i undersøgelsen har hjemmeboende børn. Og cirka halvdelen af dem (48 procent) svarer, at de i hvert fald af og til er mere tilbøjelige til at gå efter bestemte mærker, når de køber produkter til deres børn. En tredjedel (33 procent) svarer, at der ikke er forskel på, om de køber ind til dem selv eller deres børn i forhold til, om de køber ind til sig selv eller deres børn.

Yngre kvinder går efter mærkerne

Det er de færreste forbrugere, der bruger mærkerne konsekvent. Dog er det i højere grad kvinderne, der bruger mærkerne som pejlemærker, når de køber ind. Næsten hver tredje kvinde (30 procent) gør det ofte eller altid, mens det kun gælder for 20 procent af mændene. Og der er noget der tyder på, at det er de yngre forbrugere, der er mest tilbøjelige til at gå efter mærkerne end de ældre forbrugere. De yngre kvinder er også dem, der har hjemmeboende børn og som er mere tilbøjelige til at gå efter bestemte mærker, når de handler ind til deres børn.

Charlotte Rajsager, kundekonsulent hos Miljømærkning Danmark kan genkende denne tendens i forhold til Svanen og Blomsten: 

”Vi får mange henvendelser fra denne målgruppe i Miljømærkning Danmark. Og det er i stor udstrækning kvinder i aldersgruppen 25-44 år, der synes godt om vores facebook side ”Jeg køber svanemærkede produkter”. 


Mere om undersøgelsen

Der findes i dag en række mærker, der har det formål, at hjælpe forbrugerne med at handle grønt, mere miljørigtigt eller bæredygtigt. De grønne mærker indeholder miljømæssige budskaber om produkterne, der dækker over flere og forskelligartede aspekter – bæredygtighed, miljø, økologi, fairtrade, sundhed, klima mm. 

For at finde frem til de mest kendte og relevante mærker, blev der på baggrund af en fokusgruppe udarbejdet et spørgeskema, som er sendt ud til et repræsentativt forbrugerpanel bestående af 3.249 forbrugere. Svarprocenten er 32 procent, og undersøgelsen er repræsentativ for den danske befolkning.

Læs mere om "Analyse af 21 ´grønne´ mærker" her.