Vælg miljømærker og undgå phthalater

EU-kommissionen har underkendt de danske særregler om forbud mod fire phthalater, som er sundhedsskadelige. Men selvom det er vanskeligt helt at undgå phthalater, kan du begrænse mængden ved at vælge produkter med miljømærkerne Svanen eller Blomsten.

kvinde sidder og tænker

Hvorfor er der phthalater i de forskellige produkter?
Phthalater bliver brugt til at blødgøre plastmateriale som PolyVinylChlorid (PVC) og de kan findes i mange forskellige hverdagsprodukter. Phthalaterne kan bl.a. findes i:

  • Vinylgulve
  • Plastduge/dækservietter
  • Luftmadrasser
  • Slanger/haveslanger
  • Sko
  • Ledninger/kabler
  • Presenninger
  • Fugemasser
  • Legetøj

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kan man finde miljømærkede produkter uden phthalater?
Det korte svar er ja. Miljømærkerne går foran lovgivningen og phthalater er forbudt i rigtig mange miljømærkede produkter.
De fire phthalater, som Miljøministeriet ville forbyde i Danmark, men som EU-Kommissionen mener strider mod EU's regler, er forbudte i alle de miljømærkede produkter, hvor phthalater potentielt kan anvendes. Det betyder, at du samlet set bliver udsat for langt mindre mængder af phtalater, hvis du vælger miljømærkede produkter.

Men miljømærkerne går længere end det. Svanen og Blomsten har også forbud mod en række andre phthalater i produkter, der indeholder væsentlige mængder plast og dermed muligvis indeholder phthalater; dette omfatter produkter til din bolig, som f.eks. gulve, vinduer og bygningsplader. Miljømærkerne stiller krav til indholdet af phthalater i elektronikprodukter, idet en lang række phthalater ikke må være i hoveddelene af produktet; der kan dog godt være phthalater i de små ledninger inde i produktet.

I produkter til børn går miljømærkerne længere endnu. Her kommer nogle eksempler. Der må selvfølgelig ikke være phthalater i plastlegetøj, og PVC-tryk med phthalater må ikke anvendes i tøj.

Hvorfor er der rejst bekymring ift. phthalater?
Phthalater som stofgruppe er generelt mistænkt for at være hormonforstyrrende. De fire konkrete phthalater, som EU-Kommissionen nu siger, at Danmark ikke må forbyde, de skal mærkes som reproduktionstoksiske. Det vil sige, at der rent faktisk er bevis for at de skader vores hormonsystem.
Phthalater kan frigøres ved kontakt med vand eller ved kontakt med huden, og de kan fordampe til luften. Dermed kan phthalater spredes i miljøet og her kan de fx indåndes, hvis de findes i indeklimaet.

Hvad skal jeg gøre som forbruger?

Vi anbefaler, at du vælger svanemærkede eller blomstmærkede produkter. Du finder miljømærkede varianter inden for fx legetøj, computere, tv-apparater og byggeprodukter som eksempelvis spartelmasse og fugemasse. Du finder en oversigt over miljømærkede produkter her: www.ecolabel.dk/da/produkter

Derudover anbefaler Miljøstyrelsen, at man lufter grundigt ud med gennemtræk mindst to gange fem minutter hver dag samt gør rent en gang om ugen, hvor du støvsuger og tørrer af. Så fjerner du de stoffer, der er ophobet i støvet og de stoffer, som sætter sig på overfladen i dit hjem.