Dansk Retursystems rengøring nu Svanemærket

Dansk Retursystem vægter bæredygtighed højt. Som led i deres grønne indkøbsstrategi har de nu hævet miljøindsatsen yderligere, da deres daglige rengøring fra MJ Service netop er blevet Svanemærket.

Ingrid Elmedal fra Miljømærkning Danmark overrækker Svanecertifikat til Pia Larsen fra MJ Service

Ingrid Elmedal, konsulent fra Miljømærkning Danmark overrækker Svanemærke-certifikat til direktør Pia Larsen fra MJ Service

MJ Service har 135 rengøringsmedarbejdere, der årligt gør 65.321.923 m2 rent. Det svarer cirka til 9.000 fodboldbaner. Nogle af disse m2 er hos Dansk Retursystem i Hedehusene. Svanemærkningen af MJ Service er én blandt flere rengøringstjenester, som er blevet certificeret med det nordiske miljømærke, Svanen. Det øgede udbud af lige præcis svanemærket rengøringsservice hænger sammen med Indkøbernetværket ”Vi køber miljømærket” og deres fælles efterspørgsel.

Efterspørgsel øger udbuddet

Dansk Retursystem er medlem af Indkøbernetværket ”Vi køber miljømærket – et netværk for indkøb med omtanke”. Når medlemmerne efterspørger flere miljømærkede produkter og ydelser, er de med til at skabe et større udbud af miljømærkede produkter og serviceydelser. På den måde skubber netværket både dansk erhvervsliv i en mere miljøvenlig retning - og bidrager samtidig til grøn omstilling.
Netværket havde fokus på Svanemærket rengøringstjenester sidste år, fordi Dansk Retursystem og netværkets andre medlemmer havde et ønske om, at få miljømærket deres rengøring. Og det har Miljømærkning Danmark mærket på antallet af ansøgninger fra rengøringsselskaber, der ønsker at leve op til Svanens krav.

- "På Miljømærkning Danmarks forrige brancheseminarer havde vi fokus på rengøringsservice, da det er et af de områder, som vores netværk efterspørger. Når efterspørgslen er der, så kommer udbuddet som regel også – og det har også været tilfældet på rengøringsområdet. Senest har MJ Service fået licens til Svanemærket, og det er dem, der gør rent hos bl.a. Dansk Retursystem. Netværket skaber på den måde win-win-situationer, hvor producenterne bliver garanteret en efterspørgsel, og hvor medlemmerne i samlet flok opnår et større udbud", forklarer Ingrid Elmedal, konsulent hos Miljømærkning Danmark og facilitator af netværket.

Dansk Retursystem er glade for, at deres rengøringsselskab, MJ Service, nu er Svanemærket. Hanne Svenningsen, miljøkonsulent fra Dansk Retursystem siger:

- ”Det kan være kompliceret at tage miljøhensyn i forbindelse med indkøb, og der er mange budskaber og mærker at forholde sig til. Miljøkravene i de officielle mærker er skrappere end lovgivningen, og så føres der uvildig kontrol med, at de overholdes. Derfor er Svanen og Blomsten pejlemærker for os, når vi køber ind. At MJ Service opnår svanemærkningen er glædeligt, for det gør det let for os at fortsætte samarbejdet”.

Svanemærket er en konkurrenceparameter

Det har stor betydning, når en virksomhed som Dansk Retursystem stiller krav om miljømærkede produkter og services i deres indkøbspolitik. Det skaber nemlig et incitament hos underleverandørerne til at producere mere miljøvenlige produkter eller at tilbyde miljømærkede serviceydelser. Det er selvsagt godt for miljøet. Ingrid Elmedal uddyber:

- "Det er godt for miljøet, at der kommer et større udbud af miljømærkede produkter og services, og samtidig er det også godt for Dansk Retursystem og de andre virksomheder, der trækker i samme retning. Undersøgelser viser nemlig, at forbrugerne ser mere positivt på virksomheder, der køber miljømærkede varer og services. En grøn indkøbspolitik giver med andre ord point på omdømmekontoen og er dermed en konkurrencefordel".

For Dansk Retursystem er miljøhensynet i deres indkøbspolitik helt oplagt.

Miljøkonsulent, Hanne Svenningsen siger:

- ”Miljøet er et centralt omdrejningspunkt i vores daglige virke, da vores fornemmeste opgave er at genanvende danskernes brugte flasker og dåser til nye flasker og dåser eller andre fødevareemballager. Det sparer energi og råstoffer. At tage miljøhensyn i forbindelse med vores indkøb er derfor helt naturligt”.

 

System.Xml.XmlException: Navne må ikke indeholde tegnet ' ', hexadecimal værdi 0x20.
   ved System.Xml.XmlConvert.VerifyNCName(String name, ExceptionType exceptionType)
   ved System.Xml.XmlQualifiedName.Verify()
   ved System.Xml.Xsl.XsltArgumentList.AddParam(String name, String namespaceUri, Object parameter)
   ved Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.AddParameters(XsltArgumentList list, Item item)
   ved Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Ecolabel/Rows/RelatedArticles.xslt