Miljømærkede solcremer - det gode valg

Sommertid er solcremetid, og der bliver vanen tro også skrevet meget om solcremer. Artiklerne er desværre ikke alle lige gode til at hjælpe forbrugerne med at navigere i de mange solprodukter.

sommer på stranden

I uge 25 bragte Familie Journal en test af seks forskellige solcremer og konkluderede, at et miljømærke ikke er en garanti for, at solcremen er uskadelig. Familie Journal skrev også, at det lykkedes dem at finde to solcremer, der ikke er sundhedsskadelige, men at alle seks testede cremer indeholder stoffer, der kan skade miljøet.

Vi er heldigvis mere optimistiske ift. at finde solcremer, der ikke er sundhedsskadelige – Familie Journal har fx fat i tre gode svanemærkede bud i deres test. For miljømærkerne stiller skrappe krav til kemikalier i plejeprodukter. Kravene går længere end lovgivningen, når miljømærkningens eksperter vurderer, at der er grund til det. Miljømærkerne garanterer derfor, at produkterne er blandt de allerbedste for både miljøet og sundheden og altså ikke er sundhedsskadelige.

Familie Journal har testet solcremer ud fra indholdsfortegnelsen – en såkaldt deklarationstest. Deklarationstests kan imidlertid ikke anvendes til at vurdere et produkts risiko ift. hverken sundhed eller miljø. Metoden ser udelukkende på tilstedeværelsen af problematiske stoffer uden at tage hensyn til hverken hvor stor koncentration, der er i produktet, eller til at det færdige produkt selvfølgelig skal være sikkert at anvende, som loven kræver.

Udfordringen med miljø- og sundhedsbelastende kemikalier er, at de ofte har en central funktion i produkterne, fx de potentielt miljøbelastende stoffer, som Familie Journal fremhæver. Stofferne fungerer som solfiltre og har dermed den centrale effekt at beskytte huden imod skadelige UV-stråler.

De pågældende solfiltre har den lavest mulige klassificering for miljøfare. De er ikke giftige i vandmiljøet, og de er heller ikke klassificeret som sundhedsskadelige eller hormonforstyrrende. Mange andre solfiltre har sådanne skadelige effekter, men de må ikke bruges i svanemærkede produkter.

For at leve op til kravene om solbeskyttelse er det nødvendig at bruge forskellige solfiltre. Når svanemærkede produkter ikke tillader solfiltre, der er sundhedsskadelige eller solfiltre, der står på EU´s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, er det stort set umuligt også at undgå solfiltre med miljøskadelige effekter. Derfor er disse stoffer tilladte i små koncentrationer i svanemærkede produkter – ud fra det hensyn, at det er langt bedre at beskytte sin krop imod solen end ikke at beskytte den. Svanemærkede solcremer er dog stadig det bedste valg.

Stoffet ”Pentylene glycol”, som Familie Journal fremhæver, mistænkes ganske rigtigt for at skade øjnene i meget høje koncentrationer. Mængden af stoffet i solproduktet er dog så lille og fortyndet, at det ikke giver anledning til bekymring hos hverken myndighederne eller hos Nordisk Miljømærkning.

Når man vurderer risikoen ved et produkt, må man se langt bredere på produktet end på de enkelte indholdsstoffer. Svanemærkede produkter er blandt de mindst miljøbelastende. Derfor er svanemærkede solprodukter et godt valg – også fordi:

  • De ikke indeholder parabener
  • De ikke indeholder det allergifremkaldende konserveringsmiddel MI
  • De ikke indeholder ingredienser, der er på EU´s liste over stoffer, der er mistænkte for at være hormonforstyrrende, eller stoffer klassificeret som allergene i koncentrationer over 0,01 pct.
  • De ikke indeholder nanomaterialer
  • Alle produkter til babyer og børn er uden parfume