Miljømærk butikken og få penge til det

Miljøstyrelsen ønsker at øge kendskabet til, at man kan miljømærke dagligvarebutikker – og øge antallet af miljømærkede dagligvarebutikker i Danmark. Derfor har de afsat 400.000 kroner til formålet og organiseret en tilskudsordning, hvor butikker kan få konsulentbistand, der hjælper dem med at opnå licens til Svanemærket.

svanemærket butik

Hør hvordan du får tilskud til at miljømærke butikken

Miljøstyrelsen afholder sammen med Miljømærkning Danmark et orienteringsmøde om tilskudsordningen tirsdag d. 30. sept. 2014 kl. 13.00-15.00, hvor interesserede kan få svar på spørgsmål til ansøgningsproceduren. Der vil også være mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål til Miljømærkning Danmark om kriterierne for at kunne svanemærke en dagligvarebutik.

Tilmelding til orienteringsmødet skal ske pr. mail senest fredag d. 26. september kl. 12 til: san@mst.dk.

Læs mere om tilskudsordningen.

Mødet afholdes hos Miljømærkning Danmark (Dansk Standard). Adressen er Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. (Mødelokale B på 12. etage)

Rutevejledning
Obs. du kan endnu ikke finde adressen på rejseplanen eller Google maps.

Svanemærkede butikker

En svanemærket butik anlægger et helhedsorienteret syn på miljøarbejdet. Miljømærkning af en dagligvarebutik er en mulighed for at arbejde med optimering og effektivisering af driften generelt. Herunder at få nedsat butikkens/ butikskædens energiforbrug, øge sorteringen af affald og samtidig mindske den samlede mængde af affald, ændre varesortimentet i retning af flere økologiske og miljømærkede produkter og optimere transport- og distributionsforhold.

Læs mere om svanemærkede butikker.