Vaskeaktive stoffer og miljørisici

P1 Morgen har omtalt en amerikansk undersøgelse, der viser, at hovedparten af de vaskeaktive stoffer fra vores husholdninger lever op til krav om bionedbrydelighed og dermed er uskadelige for miljøet. Men er Svanemærket og Blomstmærket så overflødigt? Nej, bestemt ikke! Her kan du læse hvorfor.

shampoo i haand

En mangeårig, amerikansk forskningsindsats har kortlagt nogle af de mest almindeligt brugte stoffer i husholdningsprodukter og herunder set på vaskeaktive stoffers indvirkning på miljøet. Konklusionen lyder, at hovedparten af de vaskeaktive stofferne opfylder de krav, lovgivningen stiller ift. giftighed og bionedbrydelighed, så 99 pct. af stofferne er nedbrudt eller forsvundet, når de forlader spildevandsanlægget og lander i naturen. Det er rigtigt gode nyheder for vores miljø!

Men de produkter, vi bruger i husholdningen og til den personlige pleje, indeholder mange andre ingredienser end vaskeaktive stoffer eller tensider, som de også kaldes – og de har samtidig en produktionscyklus og en emballering, der også potentielt belaster miljøet. Desuden har man som forbruger ingen garanti for, at netop de produkter, man bruger, indeholder vaskeaktive stoffer, der nedbrydes hurtigt, selv om det gælder for mange produkter.

Svanen og Blomsten stiller krav til meget mere end vaskeaktive stoffer

Produkter til husholdning og den personlige pleje kan indeholde mange stoffer, der er problematiske for både mennesker og miljø, fx parabener, parfumestoffer og det antibakterielle stof triclosan, som nogle deodoranter og tandpastaer indeholder, og som kan skade vandmiljøet.

Det er derfor vigtigt ikke at se isoleret på de enkelte ingredienser, når man vil vælge grønnere produkter og samtidig undgå unødig kemi. Produkterne skal betragtes i deres helhed.

Svanemærkede og Blomstmærkede produkter opfylder strenge krav til påvirkning af miljøet gennem hele produktets levetid – fra råvarer, produktion, anvendelse og genanvendelse eller bortskaffelse. Når man køber miljømærkede produkter, er man garanteret, at de er blandt de bedste på markedet, både når det gælder miljø, sundhed og kvalitet. Og de krav, der stilles til produkterne, går generelt længere end lovgivningen, fx er der skrappere krav til brug af parabener og andre stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, og når det gælder brugen af ftalater, fluor og flammehæmmere er miljømærkerne også foran lovgivningen.

Der er med andre ord al mulig grund til at gå efter svanemærkede og blomstmærkede produkter, hvis man vil være sikker på at passe ordentligt på både miljøet og sundheden.

For Svanen og Blomsten er det enkle valg.