Svanemærket discount på Fyn

Som den første dagligvarebutik på Fyn kan KIWI i Ullerslev nu pynte sig med svanefjer. Discountbutikken på Nyborgvej 15-17 har netop fået det nordiske miljømærke, Svanemærket.

Indkøbsvogn

Discountkæden KIWI har lagt afstand til kollegaerne i dansk dagligvarehandel, når det handler om miljø- og energivenlige, svanemærkede butikker. Nu føjer KIWI endnu en svane til samlingen, når kædens butik i Ullerslev på Fyn får overrakt det nordiske miljømærke.

”Svanemærket er en blåstempling af vores målrettede arbejde med økologi og miljøvenlige varer og vores nye miljø- og energitiltag i butikkerne. Vi har en ambitiøs plan for få svanemærket langt flere af vores butikker. Allerede nu har vi taget teten i dagligvaremarkedet og har tre af de fem dagligvarebutikker, som i dag har Svanemærket”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI.

KIWIs målsætning er, at alle nybyggede butikker i fremtiden skal have Svanemærket. Samtidig arbejder discountkæden med løbende at indføre de påkrævede energi- og miljøforbedringer i sine eksisterende butikker.

- Det er fantastisk positivt, at KIWI udbreder Svanemærket til flere af kædens butikker. Ud over signalværdien ved at arbejde med at begrænse miljøpåvirkningen fra butiksdriften, er der også besparelser at hente på reduceret ressource- og elforbrug. Der altså virkelig potentiale – både i miljø- og økonomisk perspektiv, siger Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark.

Godt miljø

KIWI Ullerslev får Svanemærket for butikkens store udvalg af miljøvenlige varer og for indsatsen omkring energivenlige tiltag, bl.a. genanvendelse af overskudsvarme fra køleudstyr til butiksopvarmning og afskærmning af alle kølediske. Desuden får butikken mærket for en målrettet indsats omkring affaldssortering og reduktion af affaldsmængder.

Svanemærket er Nordisk Ministerråds miljømærke for non-food varer. Mærket viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Også butikker, hoteller, restauranter og institutioner kan få tildelt Svanemærket.