Modtagerorienterede nyhedsbreve

Miljømærkning Danmark udsender fremover to forskellige nyhedsbreve. Dels et nyhedsbrev målrettet forbrugere. Dels et nyhedsbrev målrettet indkøbere, licenshavere og andre med interesse for de mere forretningsorienterede nyheder om miljømærkerne.

nyt nyhedsbrev

Nyhedsbreve fra Miljømærkning Danmark har hidtil indeholdt både forbrugerrettede nyheder, nyheder rettet mod indkøbere og nyheder målrettet licenshavere og andre virksomheder. Men fremover vil nyhederne være delt op i to forskellige nyhedsbreve.

Et forbrugerrettet nyhedsbrev, som udkommer 5-6 gange årligt, og et virksomhedsrettet nyhedsbrev til bl.a. licenshavere og indkøbere, som vil udkomme 4 gange årligt.

”Opdelingen i to nyhedsbreve skyldes et ønske om at målrette nyhedsbrevene endnu mere til vores modtagere – og at nå bredere ud med de mange nyheder om miljømærkerne, end det er muligt med kun et enkelt nyhedsbrev, hvis omfanget fortsat skal være overskueligt”, fortæller Charlotte Rajsager, der er teamleder for Salg, Marketing og Kommunikation i Miljømærkning Danmark og fortsætter:

”Meget af indholdet i de forbrugerrettede nyhedsbreve vil også være interessant for mange virksomheder, så vi lægger ikke op til et enten-eller-valg. Men vi giver nu vores modtagere mulighed for selv at vælge til og fra – og for at læse nyheder, der er mere tematisk samlet end hidtil.” 

Praktiske oplysninger om tilmelding og framelding

Forventningen er, at det første virksomhedsrettede nyhedsbrev vil blive udsendt omkring den 1. oktober. Er du tidligere abonnent af nyhedsbrevet og registreret som licenshaver, indkøber eller anden form for virksomhedsrepræsentant, vil du til at begynde med automatisk modtage begge nyhedsbreve. Hvis du ønsker at afmelde et nyhedsbrev, kan du redigere dine oplysninger her.

Hvis du som forbruger også ønsker at modtage det virksomhedsrettede nyhedsbrev, eller hvis du ikke allerede modtager vores nyhedsbrev, men fx har fået det tilsendt af en kollega, kan du tilmelde dig her. Her kan du selv vælge, om du vil modtage både det virksomheds-  og det forbrugerrettede nyhedsbrev, eller om du kun ønsker at modtage et af dem.