Nina Schiøtz fortsætter som formand for Danmarks Miljømærkenævn

Miljøminister Kirsten Brosbøl har genudnævnt Nina Schiøtz som formand for Danmarks Miljømærkenævn for perioden 2015-2018.

Nina Schiøtz

Miljømærkenævnet består af en række organisationer, der repræsenterer handels-, industri-, miljø- og forbrugerinteresser. Nævnets formål er at udbrede kendskabet til miljømærkerne Svanen og EU Blomsten. Blandt opgaverne er at fastlægge den danske holdning til kravene til det nordiske miljømærke Svanen. Formanden er uafhængig af myndigheder og brancheorganisationer og har en væsentlig rolle i at repræsentere Danmark i det Nordiske Miljømærkenævn, der fastsætter kravene endeligt.

Miljøminister Kirsten Brosbøl siger om udpegningen:

- 'Gennem de sidste 10 år har flere og flere forbrugere og virksomheder fået øjnene op for miljømærkerne. Der er kommet flere og flere miljømærkede varer og tjenesteydelser, og omsætningen har rundet imponerende 6,5 mia. kr. i 2013. Derfor er jeg utrolig glad for, at Nina Schiøtz vil fortsætte arbejdet med at udbrede miljømærkerne de næste 3 år som formand for miljømærkenævnet'.

Hele 89 pct. af danskerne kender Svanemærket. I løbet af kun fem år er udvalget af svanemærkede produkter og serviceydelser i Danmark fordoblet – fra 3.500 handelsnavne i 2008 til over 10.000 i 2014. Lægges de blomstmærkede produkter til, er der nu knap 12.000 miljømærkede produkter at vælge imellem.

Som reaktion på udpegningen siger Nina Schiøtz:

- 'Jeg er glad for udpegningen og ser frem til fortsat at stå i spidsen for det brede samarbejde i miljømærkenævnet. Efterspørgslen på miljømærkede produkter er stigende og indgår i stadig højere grad som konkurrenceparameter i danske virksomheder. Nu gælder det om at bevare momentum, og jeg ser frem til sammen med nævnets medlemmer og Miljømærkning Danmark at udbrede Svanemærket til endnu flere områder'.

Nina Schiøtz har været formand for nævnet siden 2006. I sit daglige professionelle virke er hun kommunikationsrådgiver og psykoterapeut og var primus motor i etableringen af fairtrade-mærket Max Havelaar i Danmark.

I Danmark findes svane- eller blomstmærkede produkter inden for mere end 50 forskellige produkttyper – lige fra sæbe, vaskemidler, husholdningspapir, legetøj, byggeprodukter, el-artikler, tryksager, tekstiler og møbler til serviceydelser, som fx rengøring, hotel eller campingplads.

Et af de særlige kendetegn ved miljømærkerne Svanen og Blomsten er, at hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når krav til produkterne fastsættes.

Se repræsentanter i Danmarks Miljømærkenævn

Download billede af Nina Schiøtz