Nemmere for det offentlige at købe grønt

Pressemeddelelse  Den nye udbudslov, som Folketinget netop har vedtaget, gør det muligt for offentlige indkøbere at kræve miljømærkede produkter. Det betyder, at det bliver lettere for kommuner at mindske energiforbruget og fravælge skadelig kemi i fx daginstitutioner, skoler og plejehjem. Samtidig bliver udbud lettere og mere gennemskuelige for både indkøbere og virksomheder.

Udbudslov

- Med den nye lov bliver det lettere for det offentlige at stille klare miljøkrav til alle indkøb lige fra bleer og rengøringsmidler til møbler og byggeri. Det vil gøre det nemmere for leverandørerne at gennemskue, hvad de skal leve op til, og samtidig sikre mere fair konkurrence, siger Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark og understreger, at det har været et stærkt ønske fra både indkøbere og virksomheder, at det offentlige kan stille krav om Svanemærket eller EU-Blomsten.

Indtil nu har det ofte været svært for indkøbere i kommuner, regioner og staten at vurdere produkternes miljøpåvirkning. Ved at kunne stille klare krav om miljømærker bliver det nemmere og mindre ressourcekrævende for alle parter at udarbejde og gennemgå udbudsmateriale, og samtidigt bliver alle tilbudsgivere i højere grad vurderet på samme grundlag. Dermed bliver konkurrencen mere fair.

- Det er rodet og uigennemsigtigt med de miljøkrav, der stilles i udbuddene i dag. Alt afhængig af kravene kan det også være nødvendigt at ændre i recepter for eksisterende produkter eller udvikle helt nye. Det bliver en betydelig lettelse for vores arbejde og vil give os mange interne besparelser med at afgive bud til det offentlige, at der nu kan stilles krav om Svane-mærket og EU-Blomsten, siger Per Dige Pedersen, Managing Director i Novadan, der producerer rengørings- og desinfektionsmidler.

Fremadrettet får det offentlige lettere ved at vælge de leverandører, der rent faktisk er grønne og kan dokumentere det i form af et miljømærke – og frasortere dem, der ikke er.

Samtidigt kan den nye mulighed for at stille krav om Svanemærket og EU-Blomsten være med til at mindske miljøbelastningen i den offentlige sektor, der hvert år køber ind for knap 300 mia. kroner. Hvis en større del af den offentlige sektors indkøb bliver miljømærket, vil det nemlig betyde mindre skadelig kemi, mindre affald og mindre energiforbrug til gavn for både miljø og borgere.

- I dag bruger vi unødigt mange ressourcer på at gennemgå miljøaspekterne i de tilbud, vi modtager. Muligheden for at kræve miljømærkede produkter og ydelser vil gøre vores udbudsprocesser langt mere enkle. Samtidigt kan det bidrage til en grønnere offentlig sektor og sætte skub i efterspørgslen af grønne produkter, siger Anette Juhl Winther, indkøbschef i Aarhus Kommune og fortsætter:

- Der findes mange mærker på det danske marked. Offentlige indkøbere har derfor brug for hjælp til at gennemskue, hvilke mærker der lever op til udbudslovens krav.

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer. 

I dag er mere end 12.000 forskellige produkter og serviceydelser miljømærkede med Svanemærket eller EU-Blomsten. Det gælder alt lige fra vaskepulver, toiletpapir, legetøj, tekstiler, maling, møbler og byggeprodukter til serviceydelser som rengøring, trykkerier og byggeri.

Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016. 

Eksempler på, hvad den nye udbudslov kan betyde for danskerne:

• Flere svanemærkede pleje- og hygiejneprodukter på fx hospitaler, skoler og institutioner – til gavn for både ansatte og borgere. Svanemærkede plejeprodukter er bl.a. fri for parabener, stoffer på EU’s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, MI og andre konserveringsmidler, der er klassificeret som allergifremkaldende.
• Flere svanemærkede boliger og institutioner, der bl.a. er kendetegnet ved at have et godt indeklima, et lavt energiforbrug og være bygget med materialer, der lever op til skrappe krav til indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.
• Større brug af svanemærkede rengøringsfirmaer med skrappe krav til bl.a. kemikalier, kørsel og affald.
• Større brug af svanemærkede renserier, der lever op til skrappe krav til energi-, vand- og kemikalieforbrug.
• Flere svanemærkede møbler, madrasser mærket med EU-Blomsten og mere svanemærket legetøj i institutioner. Svanemærket legetøj lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Det er bl.a. fri for ftalater, stoffer på EU’s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, parfume og tungmetaller.

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe, presseansvarlig Miljømærkning Danmark, tlf. 27 12 93 69

Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark, tlf. 41 19 09 43