Stor interesse for svanemærkede boliger

Det var temaet på den konference, som NCC Construction og Miljømærkning Danmark afholdt onsdag den 4. november for arkitekter og investorer i byggebranchen. Der var stor interesse for svanemærkede boliger.

nyhed

Der findes mange forskellige mærker og certifikater, en bolig kan opnå inden for bæredygtighed. Men arkitekter og investorer har ofte vanskeligt ved at orientere sig i mylderet af budskaber om bæredygtighed, er både NCC´s og Miljømærkning Danmarks erfaring.

Vi vil gerne udbrede kendskabet til Svanemærket blandt investorer, bygherrer og arkitekter, så der i fremtiden bliver bygget endnu flere svanemærkede boliger, institutioner og skoler. Håbet er, at Svanemærket kan blive et krav fra forbrugeren, når de skal have bygget ny bolig – og en standard for arkitekter og investorer, når de kaster sig over nye byggeprojekter”, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark. 

NCC bygger bæredygtigt med Svanemærket

NCC kan bryste sig af at have bygget Danmarks første svanemærkede etagebyggeri og rækkehuse og har med Svanemærket valgt at sætte fokus på bæredygtighed i deres boligbyggerier.

”I NCC vil vi bæredygtighed. Det er godt for miljøet og samfundet under byggeprocessen og senere også for bygningens beboere.  Vi vil gerne fortælle vores kunder og samarbejdspartnere, hvorfor det giver værdi at investere i svanemærket byggeri. Forhåbentlig kan vi få flere til at se alt det gode, der er i at gå ind i det”, siger Martin Palmquist, direktør for Byggeri Øst om tankerne bag arrangementet.

Mindre klimabelastning og godt indeklima

For investorer, arkitekter og bygherrer er Svanemærket et stærkt redskab til markedsføring over for forbrugerne – og for forbrugerne er Svanemærket en garanti for, at byggeriet er et godt valg for både miljø og mennesker:

Fx skal energiforbruget i en svanemærket lejlighed være minimum 25 % lavere end de krav, loven stiller til nybyggeri.  Byggeriet skal være tæt og velisoleret, og de hårde hvidevarer skal være energieffektive. Det betyder, at boligerne bidrager væsentligt mindre til klimabelastningen end andre boliger. Og for beboerne betyder det en lavere varmeregning”, forklarer Henrik Hougaard, fra Miljømærkning Danmark og fortsætter:

”Svanemærkede boliger lever også op til en række indeklimakrav. Fx er byggematerialerne nøje udvalgt, så beboerne ikke bliver udsat for afgasning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer, og alle opholdsrum er sikret effektiv ventilation. I kemiske byggeprodukter som fx lim, fugemasse, maling, lak og olier – men også i isoleringsmaterialer og væg- og gulvbeklædning – er der ingen brug af stoffer, der er klassificeret kræftfremkaldende og/eller stoffer, der er vurderet som potentielt hormonforstyrrende på EU´s lister”.

Fakta om Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Det overordnede mål med Svanemærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser Svanemærket på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer. Netop helheden er Svanemærkets styrke. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til Svanemærkede produkter fastsættes.

På samme måde bliver der stillet krav til et svanemærket byggeri for at nedsætte den samlede miljøbelastning, lige fra byggeriet starter, bliver taget i brug og til sidst en dag skal rives ned.