Store forventninger til udbudsloven

Inden udbudsloven blev vedtaget, spurgte vi nogle af de virksomheder, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, om deres forventninger til udbudsloven. Fælles for de mange svar var forventningen om, at loven vil gøre det nemmere for offentlige indkøbere at vælge miljørigtige løsninger, og at den vil betyde mere gennemsigtig dokumentation for at leve op til skrappe miljøkrav. Vi bringer her tre citater.

Nyhed

Hvilken betydning forventer du, at bedre muligheder for at stille krav om mærker vil kunne få for jeres deltagelse i offentlige udbud og indkøb?

”Det er vores oplevelse, at den største hindring for bæredygtige indkøb er manglende viden om relevante miljø- og bæredygtighedskrav. Vi undrer os indimellem over de miljøkrav, vi bliver mødt med, når vi byder på offentlige opgaver; fx fordi kravene er irrelevante for vores produkter. Kravene bag Svanemærket har været i høring i brancherne, og det sikrer, at kravene er både relevante og skrappe i forhold til mulighederne i de enkelte brancher.

Desuden har vi gentagende gange oplevet at tabe et udbud til en konkurrent, som, vi ved, ikke er i stand til at dokumentere, at de lever op til de miljøkrav, der stilles i et udbud. Men det tjekker de offentlige myndigheder ikke, så der er frit spil.

Vi håber, at eventuelle nye muligheder for at kræve mærker vil betyde, at indkøberne vil undlade at opfinde deres egne miljøkrav og i stedet bruge Svanemærkets krav, og at de vil kræve, at produkterne rent faktisk har mærket. Det vil gøre konkurrencen mere fair, hvis det kun er de leverandører, der kan dokumentere, at de overholder kravene, der får en konkurrencefordel”.

Fabrikant Lars Højmann Kristensen, Saga Wood

Hvilken betydning, forventer du, at bedre muligheder for at stille krav om mærker vil kunne få for jeres deltagelse i offentlige udbud og indkøb?

”Det er svært at svare præcist på. Men jeg synes i hvert fald, at det ville sende et vigtigt signal til det offentlige, fordi folketingspolitikkerne på den måde vil gøre det lettere for det offentlige at vælge de miljørigtige løsninger. Inden for vores branche, hvor vi er så relativt mange, der kan levere svanemærkede tryksager, tror jeg faktisk heller ikke, at det ville medføre øgede udgifter for det offentlige. Konkurrencen ville stadig være hård”.

Bogtrykker Knud Vestergaard, Vestergaards Bogtrykkeri

Hvilken betydning forventer du, at bedre muligheder for at stille krav om mærker vil kunne få for jeres deltagelse i offentlige udbud og indkøb?

”At kvaliteten af vores ydelse kan vurderes på et mere objektivt og konkret grundlag. Det vil give mulighed for, at de tilbudsgivere, der kan dokumentere deres kvalitet og miljøarbejde, står bedre i konkurrencen end dem, der ikke kan”.

Lars Juul Jørgensen, afdelingschef Jysk Linnedservice