Netværk har fordoblet andel af miljømærkede indkøb på to år

Pressemeddelelse  13 store private virksomheder har en klar kurs mod et mere bæredygtigt samfund. En ny afrapportering fra virksomhederne i Netværk for Miljømærket indkøb viser nemlig, at netværket på kun to år har fordoblet andelen af miljømærkede produkter og serviceydelser til driften. På nogle områder har de endda været med til at sikre en enorm stigning i udbuddet af produkter og tjenesteydelser, der er mærket med Svanemærket eller EU-Blomsten.

Netværk for Miljømærket indkøb

Netværk for Miljømærket indkøb er Miljømærkning Danmarks netværk af virksomheder, som sætter fokus på miljø i de indirekte indkøb. Det vil sige i de indkøb, der vedrører driften – eksempelvis kontorartikler, møbler, kantine, rengøringstjeneste og hotel. Ofte er der ikke meget miljøfokus på netop de indirekte indkøb, men da indirekte indkøb ofte udgør væsentlige beløb i fx kontorvirksomheder, er der et stort potentiale for at gøre en forskel.

Netværkets grundidé er at gøre professionelle indkøb til en stærk drivkraft mod et mere bæredygtigt samfund. Det gør de bl.a. ved at forpligte sig til at øge andelen af miljømærkede indkøb fra år til år – og ved årligt at indrapportere virksomhedens miljømærkede indirekte indkøb inden for 10 produktområder.

Afrapporteringen for indkøb i 2014 er netop blevet afsluttet. På de 9 områder1, hvor der i dag findes et udbud af produkter og services, viste afrapporteringen en stigning i netværkets samlede andel af miljømærkede indkøb på 21 procentpoint på blot to år – fra 16 % i 2012 til 37 % i 2014. Altså en absolut stigning på 125 %.

Rengøringstjenester er det område, hvor der hvert år er indkøbt for flest kroner. Det er også her, at der har været størst stigning i den miljømærkede andel. I 2012 var 20 % af de indkøbte rengøringstjenester miljømærkede, mens det i 2014 var 93 %. Og det er ikke tilfældigt, at udviklingen har været størst her:

Vi oplevede en stor efterspørgsel på netop svanemærket rengøring fra vores netværksmedlemmer. Indkøb af rengøringsydelser har derfor fungeret som pionerkategori, som netværket så at sige har øvet sig på. Og resultatet viser tydeligt, at øvelse gør mester. For når efterspørgslen er der, så kommer udbuddet som regel også. I 2011 opgjorde vi volumenen af svanemærket rengøring til 179 millioner m2 på danske virksomheder leveret af tre selskaber. Det tal er i dag vokset til over 1 milliard m2 leveret af ti svanemærkede rengøringsselskaber, ” fortæller Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Næst efter rengøringstjenester følger vaskerier og kontorartikler som de områder, hvor der er størst andel af miljømærkede indkøb. Her ligger andelene på hhv. 99 % for vaskerier og 51 % for kontorartikler.

Netværket har lige nu fokus på tre områder; kontormøbler, kantiner og konference/hotel. Både fordi virksomhederne kan se, at de her har et uudnyttet potentiale i forhold til at vælge miljømærket, og fordi de gerne vil bidrage til at opnå et større udbud på disse områder. Forhåbentlig kommer vi om nogle år til at se en lignende udvikling på disse områder, ” siger Martin Fabiansen.

Når netværksmedlemmerne år for år anvender en øget andel af miljømærkede produkter og serviceydelser, bliver udvalget tilsvarende større. Det gør det mere lønsomt for både indkøbere og leverandører og enklere for medlemmerne at nå egne miljømål:

I If forsikring står hensynet til miljøet altid højt på dagsordenen herunder også, at vi i vores eget indkøb prioriterer valget af miljømærkede produkter. Netværk for Miljømærket indkøb er et godt forum for inspirations- og erfaringsudveksling med beslægtede virksomheder omkring valg af miljømærkede produkter, ligesom vi i netværket sammen står styrket i forhold til at efterspørge et større udbud af disse produkter i et acceptabelt prisleje,” siger Bo Petersen, der er miljø- og indkøbsansvarlig i If.

1. Netværket indrapporterer også på datamaskiner, men der findes i dag ingen miljømærkede varianter på det danske marked.

Læs mere om Netværk for Miljømærket Indkøb