Servicevirksomheder: søg om tilskud til en miljømærkekonsulent

Rengøringstjenester, vaskerier, renserier, dagligvarebutikker, restauranter og kantiner kan nu søge om tilskud til konsulenthjælp med henblik på opnå Svanemærket.

Miljøstyrelsen har afsat op til 400.000 kr. til, at flere servicevirksomheder får konkret erfaring med miljømærkning, og de miljømæssige fordele der følger med at være miljømærket. Hver virksomhed kan ansøge om op til 50.000 kr. Tilskuddet er momsfrit.

Orienteringsmøder

Miljøstyrelsen afholder sammen med Miljømærkning Danmark to orienteringsmøder om tilskudsordningen og miljømærkning. Se dato og sted nedenfor.

Interesserede kan få svar på spørgsmål til konsulentordningens ansøgningsprocedure.

På mødet vil der også være mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål til Miljømærkning Danmark om de respektive miljømærkekriterier.

Miljømærkning Danmark vil i begrænset omfang også kunne svare på spørgsmål undervejs i et projekt, men det skal understreges, at det netop er konsulentens opgave at udforme licensansøgning, herunder arbejdet med dokumentation af kravspecifikationer.

Mødet kan også bruges af virksomheder og konsulenter til at mødes med henblik på evt. samarbejde. Vi beder derfor om at oplyse ved tilmelding, om man deltager som virksomhed eller konsulent, og sender en deltagerliste ud inden mødet. Ønsker man ikke at stå på listen, skal det fremgå tydeligt at tilmeldingen.

Læs mere om tilskudsordningen på Miljøstyrelsens hjemmesiden: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/miljoemaerker/tilskud-til-miljoemaerkning-af-servicevirksomheder/

Møde i København

Dato: onsdag d. 4. november, kl. 13-15.

Sted: Miljømærkning Danmark/Dansk Standard, Gøteborg Plads 1, Nordhavn, 2150 København

Møde i Århus

Dato: torsdag d. 5. november, kl. 13-15.

Sted: Miljøstyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

Tilmelding

Tilmelding (begge møder) skal ske senest fredag d. 30. oktober til chb@ecolabel.dk, Cc. san@mst.dk.


Angiv ønsket mødedato, hvilken type servicevirksomheds eller konsulent du repræsenterer, og om du ønsker en sandwich inden mødet. På mødet serveres desuden kaffe/the.