Miljøstyrelsen miljømærker sin kantine

Fremover bliver madlavningen i Miljøstyrelsen mere miljøvenlig. Som den første styrelse har de fået en svanemærket kantine.

Licensoverraekkelse_MST

Den 17. november fik Europa 1989 Kantiner overrakt licens til Svanemærket i Miljøstyrelsen. Fra venstre ses Lars Hindkjær, direktør i Miljøstyrelsen, Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, Ditte Clausen, Europa 1989 Kantiner, køkkenchef i Miljøstyrelsens kantine og Peter Ole Sahl, direktør i Europa 1989 Kantiner.

I dagligdagen yder Miljøstyrelsen en stor indsats for miljøet. De sørger for, at danskernes miljøviden er opdateret, de fører tilsyn med de største og mest forurenende virksomheder, og de er med til at sikre, at mest muligt affald kan blive genanvendt.

Men styrelsen forholder sig også kritisk til, hvordan den selv påvirker miljøet. Derfor kunne organisationen og medarbejderne for nyligt fejre, at Miljøstyrelsen har fået en svanemærket kantine.

- Svanen er nu landet i Miljøstyrelsens kantine og er et synligt bevis på, at det godt kan lade sig gøre at kombinere en god frokost med en håndsrækning til miljøet og ressourceeffektivitet.  Derfor hilser vi i dag Svanen velkommen, sagde Lars Hindkjær, direktør i Miljøstyrelsen.

Licens er lig med hårdt arbejde

Miljøstyrelsens kantine drives af Europa 1989 Kantiner, der tilbereder knap 100.000 måltider om året til styrelsens medarbejdere og konferencedeltagere – og det har både krævet hårdt arbejde og en god holdindsats at omstille sig til de nye rutiner.

En svanemærket kantine stiller nemlig krav til mere end menuen og de produkter, der anvendes til opvask og rengøring. Det bemærker direktøren i Europa 1989 Kantiner, Peter Ole Sahl, der sender hæderen videre til kantinens personale:

- At få licens til svanemærket kræver en stor indsats fra alle involverede og et kæmpe engagement fra de ansatte. Det er medarbejderne, der skal efterleve kravene om et reduceret CO2-udslip, vandforbrug og recirkulering. 

Den første styrelse med Svanemærket

Miljøstyrelsen er den første danske styrelse med en svanemærket kantine, og det glæder Miljømærkning Danmarks direktør, Martin Fabiansen:

- Vi arbejder hver dag på at skabe flere bæredygtige produkter og serviceydelser. Derfor glæder vi os over, at Miljøstyrelsen efterspørger bæredygtige løsninger og har stillet krav i udbuddet om, at kantinen skulle svanemærkes. Det er netop den efterspørgsel, der er med til at drive udbuddet af miljømærkede produkter.

Kantinen bliver den fjerde i rækken af svanemærkede kantiner, der i forvejen tæller Statsministeriet, Dansk Standard og senest Gladsaxe Kommune. Miljømærkning Danmark håber, at flere vil følge efter:

- Vi håber, at Miljøstyrelsens kantine kan inspirere andre arbejdspladser til at gå samme vej – og at Europa 1989 kan bruge erfaringerne som inspiration til de andre kantiner, de driver, siger Martin Fabiansen. 

Svanemærkede kantiner og restauranter