Hos Kvadrat går EU-Blomsten og cirkulær økonomi hånd i hånd

Et nyt Advisory Board, der består af 12 erhvervsledere, skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi og dermed øge virksomhedernes indtjeningsmuligheder, minimere miljøpåvirkningen og fremme en bedre anvendelse af ressourcerne. Et af medlemmerne er Anders Byriel, der er CEO i tekstilvirksomheden Kvadrat, som bl.a. bruger EU-Blomsten til at tilpasse sig et mere cirkulært marked.

Kvadrat

Anders Byriel, CEO i Kvadrat og medlem af det nye Advisory Board, der skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi.

Inden for det sidste år er der ifølge Anders Byriel, CEO i Kvadrat, sket rigtig meget i forhold til cirkulær økonomi. Det er så at sige blevet virkelighed.

Den udvikling er man glade for i Kvadrat, hvor miljø er blevet en del af forretningsudviklingen, og hvor man bl.a. bruger EU-Blomsten til at tilpasse sig et mere cirkulært marked. Kvadrat har EU-Blomsten på flere af deres møbelstoffer og har arbejdet med miljøforbedringer i flere trin. Først har der været fokus på virksomhedens miljøperformance og derefter på produktet, hvor Kvadrat oplever stort udbytte af EU-Blomsten:

- EU-Blomsten er vigtig for Kvadrat, fordi den har fokus på produktsiden. Vi er rigtig glade for EU-Blomsten til dette arbejde, da dens helhedsbetragtning betyder stor miljøeffekt – derfor så vi også gerne, at mærket blev endnu mere udbredt, siger Anders Byriel, CEO i Kvadrat. 

EU-Blomsten fremmer cirkulær økonomi

Det unikke ved EU-Blomsten er fokus på hele livscyklus, hvilket er en forudsætning for cirkulær økonomi. Det betyder nemlig, at der er fokus på bæredygtige råvarer, ressourceforbrug, kemikalier, kvalitet, design og affaldshåndtering. Helhedsbetragtningen sikrer, at en miljøbelastning ikke bliver skubbet fra en fase til en anden – og der tilstræbes krav, som får positiv effekt flere steder i livscyklus. Fx kemikaliekrav:

- Til tekstiler stiller EU-Blomsten bl.a. kemikaliekrav til farver og til såkaldt hjælpekemi, ligesom der er skrappe grænser for brugen af parasiticider til uld. Kravene er med til at reducere miljøbelastningen under produktion og reducere kemieksponeringen i brugsfasen. Samtidig øger disse krav muligheden for genbrug og recirkulering senere i livscyklus, forklarer Heidi Bugge, som er nordisk produktansvarlig i Miljømærkning Danmark. 

Også EU-Blomstens kvalitetskrav til farve og lysægthed støtter op om en cirkulær økonomi, hvor det handler om at give produkter så lang levetid som muligt. For har produktet en god kvalitet, holder det længere, inden det bliver til affald, og det giver samtidig mulighed for genbrug. 

Mod en bæredygtig udvikling

Kvadrat er på en løbende rejse for at forbedre sig miljømæssigt og sætter derfor stor pris på, at EU-Blomstens krav regelmæssigt skærpes på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet:

- Vi ser EU-Blomsten som en miljøstandard i bevægelse, der kan være med til at fremme cirkulær økonomi. Kravene bliver løbende skærpet, hvilket sikrer, at mærket er blandt de allermest progressive. Eksempelvis med sit fokus på rene materialestrømme, som er afgørende for cirkulær økonomi. Vi håber, at miljømærkerne i takt med udviklingen fremover får endnu mere fokus på cirkulær økonomi, siger Anders Byriel, CEO i Kvadrat.

I det nye Advisory Board, der skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi, vil Anders Byriel bidrage med sine mange erfaringer fra Kvadrats miljøarbejde. Ud over arbejdet med EU-Blomsten tæller det bl.a. også Kvadrats deltagelse i Launch Nordic, hvor virksomheder som Nike, Novozymes og Ikea også er med for at søge nye bæredygtige løsninger. Året tema i Launch Nordic er meget apropos: cirkulær økonomi.