Svanen og EU-Blomsten fremmer cirkulær økonomi

Mange virksomheder vil gerne producere produkter, der kan bidrage til den cirkulære økonomi. Tilsvarende vil mange indkøbere gerne være med til at fremme cirkulær økonomi gennem deres valg af produkter. Og det behøver ikke at være svært – Svanemærket og EU-Blomsten er nemlig oplagte redskaber til at fremme cirkulær økonomi.

cirkulær økonomi

Vi var ikke ret meget mere end halvvejs inde i 2016, da vi havde opbrugt jordens ressourcer for hele 2016. Faktisk skulle vores forbrug for i år være stoppet den 8. august, hvis naturen skulle kunne følge med og genskabe de ressourcer, vi forbruger. Samtidig er den globale opvarmning en af tidens største trusler og udfordringer – og verdens affaldsmængder stiger og stiger. 

Der er med andre ord hårdt brug for den cirkulære økonomi. Og dermed også for et opgør med den lineære form, hvor virksomheder producerer en vare og sælger den til forbrugeren, som smider den ud, når den er brugt. Derfor er der i de senere år kommet større og større fokus på at fremme cirkulær økonomi.

Her står Svanemærket og EU-Blomsten som stærke redskaber, der samtidig kan være med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne:

- Opgøret med den lineære tankegang er i god tråd med miljømærkernes overordnede mål om at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Miljømærkerne er netop baseret på en helhedsbetragtning, hvilket indebærer, at hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat, forklarer Heidi Bugge, der er nordisk produktansvarlig i Miljømærkning Danmark og fortsætter:

- Svanemærket og EU-Blomsten har samtidig en cirkulær tilgang til livscyklus, hvilket er en forudsætning for cirkulær økonomi. Dermed undgår man at flytte en negativ miljøeffekt til et andet sted i livscyklus, og kan samtidig sætte fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder livscyklus.

Et eksempel på dette er miljømærkernes kemikaliekrav. Mærkerne stiller krav til de kemikalier, der bliver anvendt i både materialer og færdige produkter. Det er bl.a. med til at reducere miljøbelastningen under produktion og reducere kemieksponeringen i brugsfasen. Samtidig understøtter kemikaliekravene muligheden for genbrug og recirkulering senere i livscyklus.

Seks cirkulære styrker

Når der bliver stillet krav til miljømærkede produkter, sker det først og fremmest inden for følgende seks områder: råvarer, kemikalier, ressourcer, kvalitet, design og affaldshåndtering. Alle disse områder er med til at stimulere den cirkulære økonomi.

Fx handler en vigtig del af den cirkulære økonomi om at holde et produkt længst muligt i brugsfasen. Her er miljømærkernes kvalitetskrav med til at sikre, at produktet har den ønskede funktion og får en lang levetid.

Kravene bliver stillet til design- og produktionsfasen og får betydning for, hvor længe produktet bliver i brugsfasen. Både fordi produktet holder længere, inden det bliver til affald, og fordi produkter af god kvalitet oftere vil give mulighed for genbrug. 

- Fx er en af forudsætningerne for, at et møbel får et langt liv, at det ikke” falder fra hinanden”. Derfor bliver svanemærkede møbler målt på styrke, sikkerhed, stabilitet, og om det kan tåle slid. Det sker ved at teste dem ud fra internationale testmetoder. Et andet eksempel er krav til reparerbarhed, som betyder, at der skal være tilgang til reservedele i 5 år efter, at man har købt en svanemærket kontormaskine, fortæller Heidi Bugge.  

En grøn og en god forretning

Konklusionen er, at uanset om man er producent, leverandører af tjenesteydelser eller professionel indkøber, kan det både være en grøn og en god forretning at satse på Svanemærket og EU-Blomsten:

- Der ligger en god forretning i at spare på ressourcerne og i at levere et produkt, som er gearet til et samfund, der i højere og højere grad bliver baseret på cirkulær økonomi. Og som qua sin certificering giver slutbrugeren mulighed for at træffe et trygt valg. Og tilsvarende er der god forretning i at vælge produkter, der har en god totaløkonomi ved bl.a. at have en lang levetid, mulighed for reparation og lavt energiforbrug, siger Heidi Bugge.