Hvilke krav skal fremtidens svanemærkede dagligvarebutikker leve op til?

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til nye kriterier for svanemærkning af dagligvarebutikker. Der er lagt op til flere ændringer i forhold til de nuværende kriterier. Bl.a. er der lagt op til at indføre krav til madspild. Forslaget er netop nu i høring, og alle har mulighed for at kommentere frem til den 4. marts.

Nyhed

Det har siden 2003 været muligt at svanemærke en dagligvarebutik. En svanemærket butik har et helhedsorienteret syn på miljøarbejdet, og særligt i løbet af det seneste år har dagligvarebutikkerne vist stor interesse for Svanemærket. Indtil videre har 15 butikker i Danmark opnået licens til det nordiske miljømærke.

Netop nu er 3. generation af kriterierne for svanemærkning af dagligvarebutikker i høring. Der er blandt andet lagt op til en forenkling af kravene, og forslaget indeholder ligeledes fordele for de butikskæder, der ønsker at svanemærke alle deres butikker.

De væsentligste ændringer i forhold til de gældende kriterier er:

  • Forslaget lægger op til, at butikskæder kan søge om en fælles licens for alle sine butikker. Kæden skal opfylde samme krav som enkeltstående butikker, men i form af et gennemsnit for de butikker, der indgår i ansøgningen.
  • Både antallet af obligatoriske krav og antallet af pointkrav er reduceret kraftigt. Fokus i kriterierne er hermed på de mest centrale dele i driften af dagligvarebutikker.
  • Kravene til sortiment er ændret fra at omhandle sortimentsbredde til at omhandle omsætningen af hhv. miljømærkede og økologiske produkter. Især inden for økologi er der en stor øgning i salget. Forslagets kravniveauer kan derfor blive skærpet efter høringen.
  • Der er indført krav til madspild.
Der er mulighed for at kommentere på forslaget til de nye kriterier frem til den 4. marts 2016. Læs mere om høringen her

Tekstboks