Hvilke krav skal svanemærkede rengøringstjenester leve op til i fremtiden?

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet forslag til nye kriterier for svanemærkning af rengøringstjenester. Der er bl.a. lagt op til en udvidelse af produktgruppen, så man fremover også skal kunne svanemærke vinduesvask. Forslaget er netop nu i høring, og alle har mulighed for at kommentere frem til den 2. maj.

rengøringstjeneste

De virksomheder, der har fået svanemærket deres rengøringstjeneste, har dokumenteret, at de sparer på strøm og kemikalier, at de bruger kemiske produkter, som er effektive uden at skade miljøet, og at de overholder gældende lovgivning i forhold til deres medarbejdere. Indtil videre har 11 rengøringsselskaber i Danmark opnået licens til det nordiske miljømærke.

Netop nu er 3. version af kriterierne for svanemærkning af rengøringstjenester i høring. Der er lagt op til flere ændringer. Bl.a. at det også skal være muligt at svanemærke vinduesvask og skærpede krav til brug af kemikalier.

De største ændringer i forhold til version 2 er:

  • Udvidelse af produktgruppen således at det nu også bliver muligt at svanemærke vinduesvask.
  • Skærpelse af kravet til anvendelse af kemikalier – fra 650 til 300 mikroliter/m2.
  • Justering af afgrænsningen af, hvad der betegnes som specialrengøring således at anvendelse af desinfektionsmidler regnes som specialrengøring og dermed ikke er en del af den svanemærkede rengøring.
  • Indførelse af egne krav til underleverandører som ikke er svanemærkede samt krav om at underleverandører, der ikke er svanemærkede højst må udgøre 10% af virksomhedens omsætning af svanemærket rengøring.
  • Justering af skabelonværdien for antal rengjorte kvadratmeter, samtidig med at det er blevet tydeliggjort, at tilsyn skal medregnes.
  • Skærpelse af kravet til andelen af miljømærkede rengøringsmidler - fra 50 % til 90 %. Vær opmærksom på, at det fra 2017 ikke længere er muligt at få svanemærket polish og polishfjerner.
Der er mulighed for at kommentere på forslaget til de nye kriterier frem til den 2. maj 2016. 

Tekstboks