Hvorfor vælge en svanemærket brændeovn?

En svanemærket brændeovn er et rigtig godt valg, hvis man vil begrænse den skadelige effekt af brænderøg for både sin egen families og sin nabos skyld – og for miljøet. Det blev endnu engang slået fast i denne uge, hvor en ny vismandsrapport anbefalede at regulere afgifterne på brændeovne.

Hvam brændeovn

En ny vismandsrapport fra det Miljøøkonomiske Råd viser, at samfundet vil kunne spare tre milliarder kroner og 300 for tidlige dødsfald hvert år, hvis der lægges afgift på brændeovne efter type og forbrug. Dvs. fastsat efter, hvor gammel ovnen er, og hvor den geografisk er placeret.

I forbindelse med rapporten har DCE Nationalt Center for Energi og Miljø ved Århus Universitet foretaget beregninger af sundhedsudgifterne ved partikeludledninger fra brændeovne i forskellige dele af landet. Landet er blevet opdelt i 24 områder, hvor prisen ved udledning af et ekstra kilo fine partikler i det pågældende områder er beregnet.

Undersøgelsen viser fx, at en times fyring med en gammel brændeovn i København koster samfundet 41 kroner i helbredsomkostninger, mens en ny, svanemærket ovn samme sted kun koster samfundet 7 kroner pr. time. På Bornholm, hvor befolkningstætheden er markant lavere, er tallene hhv. 5 kroner for fyring i en gammel brændeovn og 1 krone ved fyring i en ny, svanemærket ovn. 

Svanemærket stiller skrappere krav end loven

De opsigtsvækkende beregninger skyldes bl.a., at svanemærkede brændeovne er på forkant med loven og skal leve op til skrappere krav for partikeludledning, end loven kræver.

Svanemærket har stillet krav til udledningen af partikler fra brændeovne siden 2004, hvor den første danske brændeovn blev svanemærket. Siden da er kravene løbende blevet strammet på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet – og de svanemærkede brændeovne har derfor hele tiden været et skridt foran loven, som først begyndte at stille krav til udledningen af partikler i 2008.

Sidste år strammede Svanemærket kravene til udledning af sundhedsskadelige partikler til 3 g/kg, mens lovkravet blev strammet til 5 g/kg. Det er derfor en god idé at kigge efter en svanemærket brændeovn, når du næste gang skal have ny brændeovn.

Du kan i øjeblikket finde brændeovne, der er svanemærket, fra Aduro, HVAM, MORSØ og VARDE. Se oversigt med navne på alle svanemærkede brændeovne her

Krav til en svanemærket brændeovn

  • Lavt udslip af partikler, kulilte og flygtige kulbrinter
  • Høj virkningsgrad på min. 76 %. Virkningsgraden siger noget om, hvor effektiv ovnen er til at omdanne brændslet til varme – jo højere virkningsgrad, des bedre udnytter ovnen træet. 
  • Kemiske produkter, som fx lim, farver, lakker og tætningsmasse, som anvendes i produktion af ovne, må ikke være miljøfarlige – eller klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske.
  • Krav til reduceret udslip af organiske opløsningsmidler (VOC) i forbindelse med overfladebehandling
  • Forbud mod tilsætning af tungmetaller i metalbelægninger
  • Instruktion- og brugermanual skal indeholde udførlig information om miljø - korrekt fyring af ovn samt anbefaling af kompetente installatører.


Læs mere

Miljøstyrelsens fakta om brændeovne.

Årets rapport fra det Miljøøkonomiske Råd