Svanemærkets nye skovkrav

Nordisk Miljømærkning har netop opdateret sine krav til skovbrug. Samtidig er kravene blevet forenklet og mere gennemsigtige.

Skovkrav

Træ er en vigtig ressource for bæredygtig udvikling. Det indgår i mange svanemærkede produkter – bl.a. i papir, møbler, hygiejneprodukter, byggeplader og huse. Og set ud fra et livscyklusperspektiv, er skovbruget en vigtig del af disse produkters miljøbelastning. 

Derfor har Svanemærket opdateret kravene til skovbrug for at sikre, at træet stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet.  

De vigtigste forandringer er:

  • Det er ikke tilladt at anvende truede træarter.
  • I de fleste tilfælde skal minimum 70 % af alle træråvarer komme fra certificeret bæredygtigt skovbrug.
  • Den resterende andel af træet skal være såkaldt FSC controlled wood eller PEFC controlled sources.
  • Træet skal være omfattet af FSC/PEFC sporbarhedscertificering, så man kan spore, hvor træet kommer fra. 

Læs mere om Svanemærkets krav til skovbrug her.


Hvorfor stiller Svanemærket krav til bæredygtigt træ?

Svanemærket stiller krav til bæredygtigt træ, fordi afskovning medfører:

  • Tab af biodiversitet
  • Jorderosion og forurening af vand
  • Udvaskning af næringsstoffer
  • Lokale og globale klimapåvirkninger
  • Konflikter vedr. ejerskab af jorden