Danskerne til kommuner: Køb miljømærkede produkter til vores børn

Danskerne har meget høje forventninger til kommunernes indkøb af miljømærkede produkter og serviceydelser. En ny undersøgelse fra YouGov viser, at borgerne har et klart ønske om, at kommunerne stiller krav om miljømærkning i deres indkøb til børnehaver, skoler m.m.

Artikel

Den nye undersøgelse fra YouGov viser, at kommunernes krav om miljømærkning i høj grad eller i meget høj grad er vigtigt for hele 54 % af borgerne. Kun 8 % betegner kommunernes krav om miljømærkning som mindre vigtigt. 

Miljøhensyn frem for økologi

Undersøgelsen viser desuden, at 49 % af borgerne ønsker, at kommunerne prioriterer at undgå miljø- og sundhedsskadelige kemikalier frem for fx økologi (16 %) og klimavenlige indkøb (9 %)1.

Kommunernes samlede indkøb til daginstitutioner, skoler, ældrepleje m.m. udgjorde 85 mia. kr. i 2014. Mere end halvdelen af danskerne har en forventning om, at miljømærkede produkter som minimum udgør 20-39 % af kommunernes indkøb.

Der findes endnu ingen opgørelser over, hvor stor en del af kommunernes indkøb der reelt er miljømærket, men med den nye udbudslov ryddes en stor hindring af vejen for, at kommunerne kan kræve miljømærkede produkter af deres leverandører.

Direktør i Miljømærkning Danmark, Martin Fabiansen, forventer derfor flere miljømærkede produkter i kommunerne allerede i 2016:

- Muligheden for at stille krav om miljømærkning vil starte en positiv spiral. For jo flere offentlige udbud, der stilles krav om miljømærkning, og jo flere indkøbere der vælger miljømærket, desto større incitament er der for leverandørerne til at få deres produkter mærket med fx Svanemærket. Dermed bliver der igen større udbud for kommunerne at vælge mellem, hvilket sikrer konkurrencedygtige priser. Det er netop den udvikling, vi har set inden for fx svanemærket rengøring, hvor der for få år siden kun var få og mindre udbydere af svanemærket rengøring, mens der i dag – især pga. stor efterspørgsel fra Netværk for Miljømærket Indkøb – er 1,4 mia. m2, som hvert år bliver rengjort af et svanemærket rengøringsselskab.

Svært at prioritere

Danskerne har især fokus på kommunernes grønne indkøb inden for indkøb af personlige plejeprodukter som fx sæbe, toiletpapir og solcreme til bl.a. kommunens vuggestuer og børnehaver, viser den nye undersøgelse fra YouGov. Personlige plejeprodukter prioriteres af 74 % af de adspurgte, mens rengøringsmidler følger efter på andenpladsen og prioriteres af 55 %.


1. Andel af respondenter der svarede positivt på spørgsmålet: ”Hvilket af følgende områder – ud over prisen – synes du, at det er vigtigst, at din kommune prioriterer, når den køber varer ind til offentlige institutioner (fx vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem)”.