Stor interesse for at stille krav om miljømærker

Miljømærkning Danmark var i april vært ved to arrangementer om mulighederne for at stille krav om miljømærker efter udbudsloven. De to arrangementer blev afviklet i henholdsvis København og Aarhus, og i alt deltog mere end 70 indkøbere og leverandører. Vi har her samlet nogle af de pointer og ønsker, der blev sat fokus på.

Artikel

Mulighederne for at stille krav om miljømærker efter udbudsloven blev belyst fra mange sider, da leverandører og indkøbere mødtes ved Miljømærkning Danmarks arrangementer. Blandt oplægsholderne var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Københavns Kommune, Advokatkontoret Bird & Bird, Abena, Berendsen Textil Service og Aarhus Kommune.

En af de ting, der blev sat fokus på fra leverandørsiden, var ønsket om, at det offentlige vil gøre brug af de nye muligheder for at stille krav om miljømærker:

- Der er behov for gennemsigtighed, så indkøberne kan skelne mellem dem, der synes grønne uden at være det, og dem, der rent faktisk arbejder struktureret og målrettet med at opføre sig ordentligt på miljøsiden, sagde CSR-chef Anne-Sophie Stokbro, Berendsen Textil Service.

Både Københavns og Aarhus Kommune understregede, at der i fremtiden vil komme mere fokus på dokumentation af miljøkrav:

- Nye arbejdsprocesser på indkøbsområdet kommer til at betyde mere kontrol med, om leverandørerne efterlever miljøkravene, sagde indkøbschef Anette Juhl Winther, Aarhus Kommune.

Brug Svanemærket og EU-Blomsten

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen forklarede, at de mærker, der er omfattet af ”standarden DS/EN ISO 14024:2000 Miljøledelse – Miljømærkning – Type I-miljømærkning – Principper og procedurer” opfylder udbudslovens mærkekrav punkt 2-5 punkt. Dette lever både det nordiske miljømærke Svanemærket og det europæiske miljømærke EU-Blomsten op til.

Samtidig fortalte advokatkontoret Bird & Bird, som har været med til at udarbejde Miljømærkning Danmarks vejledning om brug af miljømærker i udbud, hvordan man helt konkret kan bruge mærker i udbud. 

God dialog mellem leverandører og indkøbere

De to arrangementer gav leverandører og indkøbere god mulighed for at udveksle idéer og ønsker. Eksempelvis opfordrede Abena de offentlige indkøbere til at se på effekten fremfor ”excel-prisen”, når de evaluerer et tilbud. Dvs. til at se på produktets faktiske pris, når der tages højde for kvalitet og holdbarhed - samt indarbejde innovation i vurderingen.

Artikel

Indkøbschef Anette Juhl Winther, Aarhus Kommune spillede bolden tilbage og bad om leverandørernes hjælp til at kunne evaluere tilbud ud fra de samlede omkostninger (TCO-prisen), der er forbundet med at indkøbe og eje produkter:

 - Leverandørerne skal hjælpe med at dokumentere, at eventuelle merpriser for grønne og miljømærkede produkter afspejle sig i bedre kvalitet, længere holdbarhed eller på anden vis skaber øget værdi, som sikrer, at TCO-prisen er bedre end tilsvarende billigere, men mindre grønne produkter,

Se oplæg fra arrangementet i København her og fra Aarhus her