EU-Blomsten har udvidet kriterierne for møbler

I august 2016 offentliggjorde EU-Kommissionen nye, udvidede kriterier for møbler. De nye kriterier åbner mulighed for at certificere flere typer af møbler med EU-Blomsten. Hvor det tidligere kun har været muligt at certificere træmøbler, kan producenter nu også få fx kontormøbler og møbler til hjemmet mærket med EU-Blomsten.

Kontormøbler

Vi vælger møbler efter funktion og design, men de fleste indkøbere i virksomheder har også fokus på CSR. Miljøhensyn vægter højt, og derfor er det en god nyhed, at EU-Blomsten har udvidet kriterierne for møbler. Det gør det enkelt og trygt at vælge miljørigtigt.

Indtil nu har det kun været muligt at svanemærke kontormøbler, men nu hvor møbelproducenter også kan søge om mærkning med EU-Blomsten, vil vi forhåbentlig opleve et endnu større udbud og større efterspørgsel på miljørigtigt producerede møbler.  

- Det er dejligt, at der nu også i EU-sammenhæng kommer øget fokus på bæredygtige møbler. Det er en fordel for store producenter med et internationalt marked, at de nu kan søge om mærkning med EU-Blomsten. Og vi tror på, at branchen vil tage godt imod de nye kriterier, da vi i øjeblikket oplever en stigende interesse for miljømærkede møbler fra både kommuner, virksomheder og forbrugere, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark

Både EU-Blomsten og Svanemærket har fokus på miljøbelastningen, lige fra et møbel starter sit "liv" som råvarer og hele vejen gennem produktionsfasen – og indtil møblerne ender som affald.

Det betyder fx for træmøbler, at en stor andel af træet skal komme fra certificeret skovdrift. Men miljømærkningen betyder også, at der er skrappe krav til møblernes holdbarhed, fordi miljøbelastningen er størst ved produktion. Derfor er det vigtigt, at der går lang tid, før vi skal anskaffe nye.

Seminar for møbelproducenter

Miljømærkning Danmark holder et seminar den 6. december for møbelproducenter, som vil høre mere om de nye kriterier. Her vil bl.a. Anne Stokvad Madsen, bestyrelsesformand i Furn-Tech, fortælle om deres deltagelse i kriterieudviklingen med særlig fokus på kvalitetskravene.

Og fra forhandlersiden vil Kurt Nedergaard, Business Manager hos Gabriel og QEP-Master, fortælle om virksomhedens mangeårige erfaring som leverandør af miljømærkede tekstiler til møbelbranchen.

Ved seminaret vil også medlemmer fra Netværk for Miljømærket indkøb deltage. Du kan læse om netværket her.

For mere information og tilmelding til seminaret

Fakta om EU-Blomsten på møbler:

Møbler til private og professionelle brugere kan certificeres med EU-Blomsten – det gælder både møbler til indendørs og udendørs brug. Kriterierne dækker fritstående møbler og elementer til indbygning. Miljøkravene er sat ud fra et livscyklusperspektiv. Det betyder, at der er fokus på at begrænse den samlede miljøpåvirkning fra produktions-, brugs- og affaldsfasen. Møbler mærket med EU-Blomsten skal leve op til en lang række skrappe krav. De sikrer bl.a.: 

  • En høj andel af træ fra certificeret skovbrug – for at drive en bæredygtig udvikling. 
  • Minimalt indhold af miljøskadelige stoffer – for at skåne natur og miljø 
  • Minimalt indhold af sundhedsskadelige stoffer – bl.a. for at møblerne ikke afgiver skadelige gasser. 
  • Reduceret udledning af det allergifremkaldende stof formaldehyd fra træplader – kravene er skrappere end lovens, og beskytter de mennesker, der fremstiller møblerne, og dem, der bruger dem. 
  • En produktgaranti på 5 år – miljøbelastningen er størst ved produktion, og lang holdbarhed bidrager derfor til at begrænse aftrykket på miljøet.
Her kan du finde de nye kriterier.