Kontrolbesøg skaber tryghed

Ordet ”kontrolbesøg” kan lyde meget formelt og politiagtigt, men det er en helt naturlig del af at få licens til Svanemærket eller EU-Blomsten. Forbrugere og professionelle indkøbere skal nemlig kunne stole på, at et miljømærket produkt lever op til de fastsatte krav.

Kontrolbesøg

I forbindelse med at en virksomhed får licens til Svanemærket eller EU-Blomsten, tager Miljømærkning Danmark altid på kontrolbesøg, uanset hvor i verden produkterne fremstilles. Der er flest licenshavere – og derfor også flest kontrolbesøg – i Norden og Europa, men indimellem går turen også til blandt andet Kina og Indien.

Kontrolbesøgene skal sikre, at produkt, produktionsforhold og arbejdsproces stemmer overens med det, der er beskrevet i den indsendte dokumentation. Besøgene bliver samtidig brugt til at kontrollere, at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem – dvs. et system, der sikrer, at virksomheden i den daglige drift kan overholde de krav, der er i kriterierne.

Ansøgning og virkelighed skal stemme overens

Derfor kan der også være stor forskel på virksomhedernes produktionsfaciliteter. Men selvom nogle steder er mindre high tech end andre, så kan de have mindst ligeså meget styr på deres virksomhed som dem, der har topmoderne bygninger og maskiner til rådighed.

- Helt lavpraktisk går et kontrolbesøg ud på at se, om de oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med ansøgningen, også stemmer overens med virkeligheden. Der er blandt andet stor fokus på sporbarhed og kemikaliehåndtering for at sikre, at licenshaver kan leve op til det ansvar, det er at have et miljømærke, fortæller Mie Ostenfeldt, konsulent i Miljømærkning Danmark, og uddyber:

- Vi kontrollerer fx, at kemikalierne bliver håndteret korrekt – forstået på den måde, at medarbejderne ikke bliver udsat for unødig kontakt med diverse kemikalier, og at kemikalierne bliver doseret i rette mængde til det enkelte produkt. Dette er dog kun enkelte punkter i en længere agenda på et kontrolbesøg.