Sæt Svanemærket på jeres tryksag – og vis, at I bidrager til en bæredygtig udvikling

I Danmark findes der mere end 90 trykkerier med licens til Svanemærket. Trykkerierne sikrer, at jeres virksomheds tryksager belaster miljøet mindst muligt. De giver jer samtidig mulighed for at synliggøre jeres miljøengagement.

Tryksager

CSR-rapporter og tredobbelte bundlinjer bliver en stadig mere integreret del af det at drive virksomhed. Tidligere var beretninger om social ansvarlighed motiveret af den enkelte organisation, men sådan er det ikke længere. I dag er der indført lovkrav, der forpligter større danske virksomheder til at redegøre for samfundsansvar og CSR-politik. Samtidig er forbrugerne blevet mere bevidste og kræver i stigende grad, at virksomheder forholder sig specifikt til emner som klima- og miljøforhold.

Det er med andre ord blevet vigtigere at synliggøre, hvordan man som virksomhed tænker og handler bæredygtigt. Fx i årsrapporter, CSR-rapporter, salg- og profileringsmaterialer og andre tryksager, som er virksomhedens visitkort udadtil. Og her er det oplagt at sætte handling bag ordene ved at svanemærke virksomhedens tryksag. 9 ud af 10 danskere kender nemlig Svanemærket. Derfor kan svanemærkede tryksager være med til at understøtte jeres grønne virksomhedsprofil. 

Gode grunde til at svanemærke tryksager

Svanemærket gør det let at vælge et trykkeri, der belaster miljøet mindst muligt: 

- Et svanemærket trykkeri skal leve op til skrappe krav i hele livscyklus. Svanemærket stiller bl.a. skrappe krav til det papir, trykkeriet bruger. Det betyder, at de kun må bruge papir, der er fremstillet energieffektivt, og som lever op til skrappe krav til kemikalier. Endvidere skal papiret være lavet af lovligt, sporbart træ, hvor en andel er certificeret – og/eller af genbrugspapir, forklarer Jakob Waidtløw, seniorkonsulent i Miljømærkning Danmark og fortsætter:

- Trykkeriet skal også leve op til skrappe krav til tryksværte og andre kemikalier. Og det skal leve op til skrappe energikrav. Derudover skal et svanemærket trykkeri have fokus på at bruge vegetabilske og vandbaserede trykfarver, minimere papirspild og sortere sit affald.  

Sådan svanemærker I jeres tryksager

  • Vælg et svanemærket trykkeri
  • Fortæl trykkeriet, at I ønsker at svanemærke jeres tryksag
  • Få de relevante oplysninger fra trykkeriet, dvs. logo og licensnummer, eller bed trykkeriet om at sætte informationen på din tryksag.

Hvis I ikke selv har direkte kontakt til trykkeriet, men fx har overladt dette til PR-bureau, skal I huske at give tydelig besked til bureauet om at tryksagen skal være svanemærket.

Og hvis I har truffet en beslutning om, at alle jeres tryksager skal være svanemærkede, skal I huske løbende at følge op på denne beslutning - både internt i forhold til alle de afdelinger, der får lavet tryksager, og eksternt i forhold til jeres trykkeri/bureau. Det kan også være en god idé at følge op og evaluere én gang årligt for at se hvor tæt I er med målet om at alle tryksager skal være svanemærkede.

Se en komplet liste over svanemærkede trykkerier her, og få en guide til brugen af svanemærket på tryksager her.