Fuldt hus til seminar om miljømærker i indkøb og udbud

Københavns Kommunes nye politik for miljømærker i indkøb og udbud var omdrejningspunktet på et velbesøgt seminar. Og konklusionen var klar: Krav om miljømærker giver fordele for både indkøbere, leverandører og miljøet.

Deltagere til seminar om miljømærker i indkøb og udbud

Nyheden om Københavns Kommunes politik for miljømærkede indkøb lokkede mandag den 6. november mere end 80 interesserede, nysgerrige og spørgelystne indkøbere og leverandører til seminar i København om miljømærker i indkøb og udbud. Seminaret var arrangeret af Københavns Kommune og Miljømærkning Danmark.

Emnet var Københavns Kommunens nye politik for miljømærker i indkøb og udbud, som trådte i kraft den 1. november. Politikken betyder, at kommunen fremover vil stille krav om miljømærker inden for 26 produkt- og serviceområder til en årlig indkøbssum på 300 mio. kr.  

Miljømærker gør det lettere at være grøn indkøber

På seminaret fortalte Thomas A. Christensen, miljø- og klimarådgiver i Team Grønne Indkøb i Københavns Kommune om baggrunden for den nye politik: 

”Miljømærkerne understøtter vores miljø- og klimamål. De bygger på helhedsperspektivet og en cirkulær tankegang. Dvs. at de ikke kun stiller miljøkrav, men også krav til arbejdsmiljø og kvalitet. Samtidig er miljømærkede varer dokumenteret og kontrolleret – dermed bliver noget af kontrolbyrden flyttet over på Miljømærkning Danmark i stedet for at hvile på vores indkøbere. Og vi oplever ofte, at der ikke er en merpris ved at vælge miljømærkede varer. Så jeg kan kun opfordre andre kommuner til at lade sig inspirere af vores nye politik.” 

Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark, tilsluttede sig disse fordele og tilføjede:

”Miljømærkerne gør det også lettere at stille miljøkrav, fordi indkøberne ikke selv skal udvikle kravene. Og de gør det lettere at kommunikere miljøindsatsen, fordi kommunikationen bliver mere tydelig, når der kan henvises til miljømærkerne. Det gælder både internt i forhold til medarbejdere og eksternt i forhold til alle dem, der kommer på kommunens institutioner og kan se mærkerne på fx håndsæbe og bleer.”

Miljømærker skaber mere fair konkurrence og transparens

Rikke Dreyer så også klare fordele for leverandørerne, når kommunerne i stigende grad stiller krav om miljømærker.

”For det første bliver konkurrencen mere fair. I dag kræves der sjældent dokumentation for opfyldelse af de mærkekrav, der stilles i et udbud. Det betyder, at leverandører uden dokumentation bliver vurderet på lige fod med dem, der har. Når der stilles krav om licens til et miljømærke, sikrer en uafhængig tredjepart, at kravene bag mærket er overholdt. For det andet vil der være færre omkostninger forbundet med at afgive tilbud, hvis mange følger den samme standard. Og for det tredje øges gennemsigtigheden, fordi kravene bag miljømærkerne er klare, entydige og objektivt verificerbare. Det sikrer transparens i udbudsprocesserne.” 

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv, som var dagens ordstyrer, supplerede med, at netop gennemsigtighed er en key driver for tilliden mellem kunde og leverandør.   

EU-Blomsten har halveret miljøbelastningen

Miljømærkning Danmark håber, at Københavns Kommunes beslutning vil betyde, at producenter, som har overvejet at blive miljømærket, nu tør tage springet, fordi de ved, at efterspørgslen er der. 

En af de virksomheder, der tog springet for mange år siden, er Gabriel, der producerer møbeltekstiler. Gabriel har arbejdet med EU-Blomsten siden 2003 og har i dag mærket på mere end halvdelen af sine produkter: 

"EU-Blomstens livscyklusbaserede tilgang betyder, at vi stiller krav til en hel forsyningskæde – helt ned til spildevandsrensning – og der er ingen tvivl om, at man skal have styr på sine processer, hvis man skal leve op til EU-Blomstens krav.  Det betyder bl.a., at vi har optimeret vores produktudvikling, at vi har fjernet alle unødige processer, og at vi satser på langvarige samarbejder med vores leverandører, da man ikke bare kan shoppe rundt, hvis man skal have styr på dokumentation og forsyningskæde,” fortalte Kurt Nedergaard, Director of CSR & Quality, og opsummerede effekten af miljømærkesatsningen således: 


”Vi har halveret vores miljøbelastning og vores energiforbrug over et par årtier. Samtidig er vores produkter blevet meget mere konkurrencedygtige – og det gælder også i forhold til totaløkonomi og ikke kun pris”. 

Udbudsloven ift. svanemærket og EU-blomsten

KK syn på miljømærkernes fordele