SKI gør det let at købe miljømærket

SKI vil understøtte Københavns Kommunes nye politik om brug af miljømærker i indkøb og udbud – og det kommer alle SKI’s kunder til gavn. Det fortalte Katrine Pape Huldahl, udbudsjurist og CSR-ansvarlig i SKI, om på Miljømærkning Danmark og Københavns Kommunens seminar om brug af miljømærker i indkøb og udbud.

SKI gør det let at købe miljømærket

SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice – indgår store rammeaftaler på vegne af hele den offentlige sektor. De aftaler, de indgår, skal altså kunne dækket behovet for varer og serviceydelser bredt på tværs af landets kommuner – også de meget miljøbevidste som fx Københavns Kommune.

Her har politikerne netop besluttet at indkøbe produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten inden for de områder, hvor der er et tilstrækkeligt udbud af miljømærkede produkter på markedet til, at der kan sikres konkurrence i udbuddet. I første omgang drejer det sig om 26 produkt- og serviceområder til en årlig indkøbssum på 300 mio. kr. Nogle af disse produkter sender Københavns Kommune selv i udbud, og andre køber de gennem SKI’s rammeaftaler.

Københavns beslutning rækker ud over kommunegrænsen

SKI vil gerne understøtte Københavns ambitioner om miljømærkede indkøb, og vil derfor sikre, at det på de aftaler, som København benytter, fremadrettet bliver muligt at vælge miljømærkede produkter. Dermed rækker Københavns Kommunes beslutning langt ud over kommunegrænsen - og gør det lettere for andre offentlige indkøbere (kommuner, regioner og staten) at følge i Københavns fodspor og omstille til en mere grøn og miljømærket indkøbspolitik.

Nogle af de offentlige indkøbere, der kan forventes også at købe flere miljømærkede produkter er med i POGI, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, og køber tilsammen årligt ind for 50 mia. kr. Thomas A. Christensen, miljø- og klimarådgiver i Team Grønne Indkøb i Københavns Kommune fortalte nemlig på seminaret, at:

"Det er allerede besluttet på et POGI styregruppemøde at revidere kravene de kommende år, så vi benytter mulighederne i udbudsloven til at efterspørge miljømærker. Det vil betyde, at kravene skærpes, så produkter ikke blot skal ”leve op til” miljømærkernes krav, men være mærkede.”

Stor volumen giver bedre priser

SKI ser inden for nogle vareområder en prisforskel mellem de miljømærkede varer og de ikke-miljømærkede varer, men denne forskel udlignes, når indkøbsvolumen bliver tilstrækkeligt stor: 

- Vi ser i dag prisforskelle. På varegrupper med mange miljømærkede produkter og stor konkurrence, kan vi dog se en tendens til at disse prisforskelle mindskes eller udlignes. Og har vi en stor indkøbsvolumen, får vi bedre priser. Det gælder naturligvis også ved konkurrenceudsættelse af produkter, hvor der er stillet miljømærkekrav, sagde Katrine Pape Huldahl.

Varekatalog viser vej til mærkerne

I SKI´s varekatalog kan der sorteres på miljømærkede produkter, ligesom der kan sorteres på eksempelvis energimærker for strømforbrugende varer og det røde Ø-mærke på fødevarer. På den måde kan kunderne hurtigt finde frem til de fx miljømærkede varer. Dertil kommer, at en kunde – fx en kommune – kan vælge alene at stille produkter, der har opnået Svanemærket eller EU-Blomsten, til rådighed for dem, der køber ind på aftalerne. Der kan nemlig laves et udtræk til kommunens eget varekatalog, der udelukkende indeholder fx miljømærkede produkter.

Der er adgang for alle til at se SKI’s varekatalog.

Tidlig og fokuseret markedsinvolvering

SKI vil også være sparringspartner for Københavns Kommune, når kommunen indgår i en dialog med markedet for derigennem at forsøge at skabe større udbud af miljømærkede varer. Københavns Kommune vil årligt udvælge 2-4 indkøbsområder til en fokuseret markedsinvolvering

Markedsinvolveringen vil sikre en koncentreret indsats fra både SKI, Miljømærkning Danmark og Københavns Kommune for at fremme udbuddet af miljømærkede produkter. Samtidig har markedet mulighed for at udvikle nye produkter til det tidspunkt, hvor et udbud offentliggøres. Ved udbud af rammeaftaler med mange varelinjer, hvoraf der kun findes miljømærkede varer for nogle af varelinjerne, kan der blive tale om, at Københavns kommune vil lade sortimentet af miljømærkede produkter vægte positivt ved tilbudsevalueringen.

Se præsentationer fra seminaret


fakta om ski