Svanemærkets krav til tropisk træ

Svanemærket opdaterede i slutningen af 2015 kravene til skovbrug for fortsat at kunne sikre, at træet stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet. Det blev bl.a. besluttet at udelukke en række tropiske træarter. En beslutning det danske miljømærkenævn var imod.

Skovkrav

Træ er en fornybar ressource og kan dermed bidrage til en bæredygtig udvikling. Det indgår i mange svanemærkede produkter – bl.a. i papir, møbler, hygiejneprodukter, byggeplader og huse. Og set ud fra et livscyklusperspektiv, er skovbruget en vigtig del af disse produkters miljøbelastning. Derfor opdaterede Svanemærket i 2015 kravene til skovbrug for fortsat at kunne sikre, at træet stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet. Det betyder, at certificeringsordninger som FSC og PEFC er udgangspunktet for godkendelsen af træ i svanemærkede produkter, herunder flere tropiske træarter.

I forbindelse med opdateringen besluttede et flertal, at der skulle udarbejdes en supplerende forbudsliste over skovarter baseret på lister fra anerkendte internationale konventioner og organisationer, nærmere bestemt CITES og IUCN’s rødliste. Listen udelukker brug af visse træarter, selvom handel med et parti af den pågældende træart er tilladt efter CITES-reglerne.

- Der ligger en lang proces med mange diskussioner bag de nye skovkrav. Fastlæggelsen af kriterier og efterfølgende ændringer besluttes af det nordiske miljømærkenævn, på baggrund af de fem nordiske landes nationale miljømærkenævn, i en grundig og demokratisk proces. Det er en kompleks problemstilling, og der er mange hensyn at tage og mange forskellige synspunkter. Danmarks Miljømærkenævn var imod denne forbudsliste, men samlet set nordisk var der flertal for det modsatte ved den endelige beslutning i Nordisk Miljømærkenævn, fortæller Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.  

Det danske synspunkt blev fremført over for det nordiske miljømærkenævn, men på nordisk plan ønskede de øvrige lande en sådan liste. Det tungeste argument for den nordiske beslutning, der bl.a. deles af nogle nordiske NGO’er, har været, at biodiversiteten i stigende grad er truet, og at biodiversitetstabet især er meget udbredt i tropiske regnskove. Biodiversitetstabet berører bl.a. de træarter, som Svanemærket nu har udelukket. Regnskovsfonden i Norge er blandt de NGO’er, der har anbefalet, at Svanemærkets skovkrav læner sig op af lister fra CITES og IUCN.

Svanemærket støtter overordnet certificeret bæredygtigt skovbrug og kræver derfor også, at træråvarer i svanemærkede produkter skal være certificeret bæredygtigt. Men i forhold til træarterne på listen var det flertallets beslutning, at Svanemærket er nødt til at have kriterier, der er mere vidtrækkende.

De vigtigste ændringer i de nye skovkrav:

  • Det er fortsat ikke tilladt at anvende truede træarter. Kriterierne tager udgangspunkt i lister fra CITES og IUCN samt forsigtighedsprincippet.
  • I de fleste tilfælde skal 70 % af alle træråvarer komme fra certificeret bæredygtigt skovbrug.
  • Den resterende andel af træet skal være såkaldt FSC controlled wood eller PEFC controlled sources.
  • Træet skal være omfattet af FSC/PEFC sporbarhedscertificering, så man kan spore, hvor træet kommer fra.