Miljømærkerne gør konkurrence om de grønne kontrakter mere fair

Der har på det seneste været debat om, at kommuner snydes, når de køber grønt. Læs, hvordan miljømærkerne kan bruges til at undgå snyd.

Certificering

Når offentlige indkøbere stiller krav om miljømærker, som fx Svanemærket og EU-Blomsten, sikrer en uafhængig tredjepart, at kravene bag mærket er overholdt. Det gør konkurrencen mere fair, end hvis indkøberen blot stiller miljøkrav, som ikke kontrolleres. Når krav ikke kontrolleres, bliver leverandører, der kan dokumentere at deres produkter overholder miljøkravene, nemlig sidestillet med leverandører, der blot påstår, at deres produkter opfylder kravene.

”Selv den bedste aftale er ikke meget værd, hvis ikke parterne overholder aftalen. Hvis ikke ordregiver får de ydelser, ordregiveren har krav på, er dette til skade for både ordregiver og for konkurrencen i markedet. Derfor er det også vigtigt, at ordregiver sikrer sig, at aftalen efterleves og håndhæver dette over for leverandøren. ” Sådan skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i deres vejledning om kontraktopfølgning fra 2014.

Mange kommuner har taget denne opfordring til sig og sat øget fokus på at sikre, at aftaler efterleves og at miljøkrav er opfyldt. Det gælder fx Aarhus Kommune:

- Nye arbejdsprocesser på indkøbsområdet kommer til at betyde mere kontrol med, om leverandørerne efterlever miljøkravene, sagde indkøbschef Anette Juhl Winther, Aarhus Kommune.

Men opgaverne er mange, og der kan bruges uendelige ressourcer, hvis indkøbsfunktionen skal sikre, at alt fra aftalte priser og rabatter over fedtprocenter i hakket oksekød og kemiindhold i rengøringsmidler til aftalt leveringstidspunkt overholder det, der er fastsat i kontrakten. Derfor gælder det om at anvende effektive metoder til at sikre, at kontrakten opfyldes. 

Effektivitet i opfølgning og kontrol

Fokus på øget effektivitet er netop baggrund for, at regeringen med den danske udbudslov har gjort det muligt at stille krav om miljømærker og – under visse betingelser – at afvise alternativ dokumentation for opfyldelse af mærkekrav.

Denne mulighed for at kræve miljømærkede produkter og ydelser gør udbudsprocesser langt mere enkle og sikrer, at kvaliteten af leverancen kan vurderes på et mere objektivt og konkret grundlag. Den uafhængige tredjeparts kontrol sikrer samtidig, at de leverandører, der kan dokumentere deres produkters miljøprofil, står bedre i konkurrencen end dem, der ikke kan sikre dette ved en uafhængig tredjepart.

Hent vejledning og udbudstekster på ecolabel.dk

I Miljømærkning Danmarks værktøjskasse til offentlige indkøbere kan du hente hjælp til at stille krav om miljømærker i udbud efter reglerne i den nye udbudslov. I værktøjskassen finder du både en generel vejledning og konkrete eksempler på udbudstekster og kontraktvilkår. 

Gode råd til indkøbere om at tjekke miljøpåstande

Som professionel indkøber kan man blive præsenteret for mange forskellige miljøpåstande og former for dokumentation.

I artiklen ”Gode råd til indkøbere om at tjekke miljøpåstande” kan du læse mere om, hvad du skal kigge efter, hvis du vil tjekke dokumentationen – og hvilken sikkerhed du opnår ved at vælge produkter, der er svanemærket eller mærket med EU-Blomsten.

En forkortet version af artiklen er bragt som debatindlæg på danskekommuner.dk den 29. marts 2017