Brug miljømærkerne og bidrag til FN's verdensmål

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål og hele 169 delmål, som skal bidrage til at løse mange af klodens problemer inden 2030. Ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) af et af de mål, der er sat for vores planet. At nå dette mål forudsætter en indsats fra både virksomheder og forbrugere og kalder på pejlemærker, som forbrugere og professionelle indkøbere kan styre efter, når de skal træffe mere miljømæssigt bæredygtige valg. Pejlemærker som Svanemærket og EU-Blomsten.

Svanemærket og EU-Blomsten bidrager til FN's Verdensmål

Vi har alle et fælles ansvar for at fremme en mere bæredygtig udvikling. Mange spørger, om de valg, man træffer i hverdagen, overhovedet gør en forskel. Det kan måske være svært at se for den enkelte forbruger eller professionelle indkøber, men mange små indkøb udgør en enorm stor indkøbskraft. Det offentlige indkøb alene beløber sig hvert år til rundt regnet 300. mia. kr., og dertil kommer private virksomheders og forbrugeres indkøb af produkter og ydelser.

Tilsammen en enorm købekraft, der potentielt kan drive store sociale og miljømæssige, men også økonomiske forandringer og forbedringer i fremtiden: Mindre CO2-udledning, lavere energiforbrug, færre skadelige stoffer i de produkter, vi omgiver os med, og øget mulighed for genanvendelse. Bedre arbejdsvilkår i produktionen – samt bæredygtig håndtering af naturressourcer. 

Miljømærker nævnt som virkemiddel i regeringens handlingsplan

Bæredygtighed handler også om økonomisk bæredygtighed. Ikke mindst i forhold til at videreudvikle sin virksomhed er perspektiverne interessante. FN’s verdensmål rummer en klar opfordring til, at virksomheder tager ansvar for en mere bæredygtig udvikling og anviser retning for arbejdet. Regeringen fremlagde i sidste uge sin ’Handlingsplan for opnåelse af FN’s verdensmål’. Et af virkemidlerne i planen – nævnt under mål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" – er miljømærkning, som Svanemærket og EU-Blomsten, der bidrager til overgangen til cirkulær økonomi. 

Miljømærkerne understøtter både ansvarligt forbrug og produktion. De er et effektivt redskab for virksomheder, der ønsker at udvikle sig i en stadig mere miljømæssig bæredygtig retning – og giver forbrugerne en valgmulighed, så det bliver enkelt at vælge mere miljørigtigt. Til sammen er miljømærkerne og verdensmålene en god guide til en CSR-indsats, der er baseret på den nyeste viden, udviklingen i markedet, og samfundets forventninger. 

Svanemærket og EU-Blomsten er en del af løsningen

Winston Churchill sagde en gang, at pessimisten ser problemer i alle muligheder, mens optimisten omvendt ser muligheder i problemerne. FN’s verdensmål handler om at løse problemer, og håbet er, at virksomhederne vil være optimister og bidrage til løsninger gennem udvikling af mere ansvarlige produktionsformer og produkter. Det forudsætter, at forbrugere og indkøbere belønner virksomhedernes indsats, når de vælger produkter. Hvilket igen forudsætte relevant viden og information om, hvad de kan navigere efter.

Og her er Svanemærket og EU-Blomsten oplagte pejlemærker. Hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat. Svanemærket har kriterier for mere end 50 produktgrupper – EU-Blomsten for mere end 30. Udvalget er i dag på mere end 14.000 produkter og ydelser i Danmark. Udbudsloven giver mulighed for at stille krav om mærkerne. Og forbrugernes kendskab til mærkerne er højt. Der er således al mulig grund til at se Svanemærket og EU-Blomsten som en del af løsningen på klodens problemer. 

Lær mere om de 17 FN-mål på: http://www.globalgoals.org

Eksempler på hvordan miljømærkerne også støtter op om andre af FN’s verdensmål

Mål 6: Rent vand og sanitet
Svanemærkede bilvaskehaller lever op til skrappe krav til rensning af spildevandet, hvilket sparer miljøet for uønskede metaller som fx bly og kobber. De svanemærkede bilvaskehaller har samtidig et lavt vandforbrug, da de genbruger det rensede vand. 

Mål 14: Livet i havet
Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier og mindsker derved udledningen til havet. Der er fx krav om, at solcremefiltre er fri for oxybenzone, som skader koralrevet, og krav, der sikrer renere spildevand fra farverierne, når man producerer svanemærkede tekstiler.

Mål 15: Livet på land
Svanemærket stiller krav til det træ, der bliver brugt i bl.a. papir, møbler, hygiejneprodukter og byggeri. Træet er lovligt, og det kan spores, hvor træet kommer fra. Der må ikke anvendes truede træarter. Og en høj andel af træet skal være certificeret.