Svanemærket gør entre på finansmarkedet

Pressemeddelelse   Nu kan også investeringsfonde blive svanemærket. Det gør det enklere for banker og pensionskasser at sende et signal om, at de investerer i virksomheder med fokus på bæredygtighed. Og det gør det nemmere for investorer og forbrugere at sikre sig, at deres penge bliver investeret i virksomheder med fokus på bæredygtighed. Kriterierne, som definerer hvad der skal til for at certificere fonde med Svanemærket, blev vedtaget i går og lanceres i hele Norden i dag.

Investeringsfonde_745x442

Banker, pensionskasser og andre investeringsfonde får nu mulighed for at svanemærke deres investeringsprodukter. Og derigennem sende et klart signal til både forbrugere og professionelle investorer om, at de via deres investeringer vil påvirke virksomheder til at agere på en mere bæredygtig måde.

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering og inkludering af virksomheder, transparens og påvirkning af virksomheder til at blive mere bæredygtige.

- Vi mener, at kravene til analyse, rapportering og opfølgning vil bidrage til et øget fokus på bæredygtighed, både hos fondsforvalteren og de virksomheder, der investeres i, siger Per Sandell, produktansvarlig for investeringsfonde hos Nordisk Miljømærkning.  

Nordisk Miljømærkning vil styre hen imod en fond, som er transparent og aktiv i forhold til at påvirke virksomhederne. Derfor er det ikke bare de mest bæredygtige virksomheder, der kan indgå i en svanemærket investeringsfond. Også virksomheder, der arbejder målrettet med at forbedre deres miljøpræstation, er gode investeringsobjekter.

- De grønne frontløbere er vigtige, men det er vigtigt at få en god bredde i den grønne omstilling. Derfor har det været vigtigt for os også at inkludere selskaber, som foreløbig har større ambitioner end resultater, men som en svanemærket fond kan påvirke til at bevæge sig i den rigtige retning. Det skal en høj grad af transparens og aktivt ejerskab bidrage til, fortsætter Per Sandell.

For eksempel må en svanemærket fond ikke investere i virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran (dog med bagatelgrænse). Mindst 90 % af fondens direkte portefølje skal være bæredygtighedsanalyseret (ESG-analyse). Og hvert kvartal skal forvalteren publicere en rapport over, hvilke aktier og obligationer fonden investerer i, ligesom forvalteren mindst en gang om året skal publicere en oversigt på hjemmesiden over fondens bæredygtighedsaktiviteter (ESG).

- Både investorer og forbrugere efterspørger muligheden for at placere deres penge i selskaber, som kan dokumentere, at de arbejder aktivt for at begrænse deres miljøbelastning og øge deres bæredygtighed. Derfor håber vi, at markedet reagerer positivt og tager Svanemærkets kriterier til sig for at sætte fart på den grønne omstilling, siger Per Sandell.

For udtalelse: Per Sandell (Sverige), produktansvarlig for investeringsfonde hos Nordisk Miljømærkning: +46(0)70 866 17 63.