Svanemærket og EU-Blomsten kan hjælpe Danmark til at realisere FN's verdensmål

Skab rammerne for øget brug af Svanemærket og EU-Blomsten i både offentlige og private indkøb, og Danmark vil være langt i forhold til at realisere FN’s verdensmål for en mere bæredygtig udvikling – særligt i forhold til målet om ansvarligt forbrug og produktion. Sådan lød budskabet fra Miljømærkning Danmark, da Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål havde inviteret virksomheder og NGO’er til dialogmøde den 29. maj på Christiansborg.

2030-netværksmøde

På dialogmødet i Folketingets 2030-netværk den 29. maj fortalte Mogens Lykketoft, medlem af folketinget, om FN’s verdensmåls tilblivelse og om de muligheder, som målene bringer med sig.

Formålet med Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål – 2030-Netværket – er at fremme FN’s verdensmål og skabe et forum for videndeling og debat om Danmarks arbejde med og implementering af FN’s verdensmål såvel nationalt som internationalt.

- Det er en rigtig god idé med et bredt og tværpolitisk samarbejde om et så vigtigt emne som verdensmålene. Og det er befordrende, at en bred kreds af interessenter er inviteret og spiller aktivt med. De officielle miljømærker, Svanemærket og EU-Blomsten, er oplagte redskaber, der kan bruges aktivt til at realisere en række af verdensmålene og kan derfor med fordel indgå i indsatsen, lyder det fra Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Verdensmålene er vores fælles plan for at gøre verden til et bedre sted, og den kan kun fungere, hvis vi arbejder sammen. Derfor er det vigtigt, at alle kender planen og bidrager til, at målene nås. Og derfor deltog Miljømærkning Danmark i mødet for at bakke op om initiativet og for at dele viden om, hvordan miljømærkerne kan understøtte Danmarks indsats for at realisere verdensmålene.

FN’s 12. verdensmål er at sikre ansvarligt forbrug og produktion. Og det er især dette mål, Svanemærket og EU-Blomsten kan være med til at realisere, idet de stiller absolutte krav til produkter – og gør det nemt for forbrugere og professionelle indkøbere at træffe mere miljørigtige valg.

Miljømærkerne understøtter verdensmålene

Mange forbinder Svanemærket og EU-Blomsten med produkter, der lever op til skrappe kemikaliekrav. Men Svanemærket og EU-Blomsten er meget mere end det. Fx er Svanemærket også med til at begrænse mikroplast i havet, mindske madspild og spare på vandet. Det er ligeledes med til at understøtte den cirkulære økonomi gennem bl.a. bedre mulighed for recirkulering af byggematerialer.

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter fastsættes.

Det gør Svanemærket og EU-Blomsten til stærke pejlemærker, når forbrugere og professionelle indkøbere vil træffe mere miljørigtige valg. Derfor er miljømærkerne også nævnt som virkemiddel i regeringens plan for Danmarks indsats for verdensmålene.

Udvalget er i dag på mere end 14.000 produkter og ydelser i Danmark. Der er derfor god grund til, at miljømærkerne anvendes politisk til at nå FN’s verdensmål. 


Miljømærkning Danmark foreslog, at 2030-netværket:

Arbejder for, at det offentlige i højere grad indkøber produkter, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten
Det offentlige køber ind for mere end 300 milliarder kroner hvert år. Det er mange penge, som potentielt kan bruges til at drive markedet for flere miljømærkede produkter. Med den nye udbudslov er det blevet nemt for offentlige indkøbere at købe grønt ind, for nu kan man blot stille krav om, at produkter og ydelser skal være miljømærkede. Det kræver, at det prioriteres politisk og skrives ind i de offentlige indkøbsaftaler – og i de fælles indkøbsaftaler, det offentlige indgår. 

Sætter fokus på, hvordan virksomhederne kan bruge mærkerne
Private virksomheder tager et større og større ansvar for den grønne omstilling. Men for nogle virksomheder kan det være svært at finde en måde at levere på. Hvis man fra Folketingets side sender et klart signal til virksomhederne om, at de gør et stort stykke arbejde ved at fremstille og indkøbe miljømærkede produkter, så kan vi rykke langt, og virksomhederne får konkrete redskaber til arbejdet med at nå FN’s verdensmål.

Virksomheder kan i dag få inspiration og blive målt på deres grønne indkøb ved at være en del af Netværk for Miljømærket indkøb. Netværket leverer år for år konkrete resultater i form af stadig vækst i andelen af indkøbte miljømærkede produkter, og bidrager dermed til et stadigt voksende udbud af miljømærkede varer og services.

Læs også artiklen Brug miljømærkerne og bidrag til FN’s verdensmål